Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2PRG Kod Erasmus / ISCED: 10.902 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Zakład Zrównoważonego Rozwoju
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego w ujęciu właściwym dla prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz obowiązków państwa w tym zakresie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego w ujęciu właściwym dla prawa publicznego,w tym w szczególności:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- podmioty czynne i podmioty bierne prawa gospodarczego publicznego

- identyfikacja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej

- ogólne obowiązki przedsiębiorców

- ogólne obowiązki państwa na rzecz przedsiębiorców

- legalizacja działalności gospodarczej

- reglamentacja działalności gospodarczej

- działalność gospodarcza podmiotów zagranicznych w Polsce

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2PRG

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 – przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki prawne

Dyscyplina: prawo gospodarcze

Rok studiów /semestr: drugi rok / czwarty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 16 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach (w tym test końcowy) – 16 godz.

Przygotowanie się do wykładu –28 godz.

Udział w konsultacjach – 3 godz.

Przygotowanie do testu końcowego – 28 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 19 godz., 0,76 ECTS

o charakterze praktycznym – 5 godz, 0,2 ECTS

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis

Uzupełniająco:

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inne wskazane w toku realizacji wykładu z przedmiotu

Efekty uczenia się:

PRG_W01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych z zakresu prawa gospodarczego E2_W07

PRG_W02zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego E2_W10

PRG_W03zna podstawy prawne tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości E2_W11

PRG_U01 potrafi posługiwać się wybranymi normami i regułami prawnymi E2_U05

PRG_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania z zakresu prawa gospodarczego E2_K01

PRG_K02 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę z zakresu prawa gospodarczego E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i konsultacje z przedmiotu oraz praca własna studenta.

Egzamin pisemny oraz ocenianie ciągłe (aktywność w toku wykładu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego w ujęciu właściwym dla prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz obowiązków państwa w tym zakresie.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2PRG

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 – przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki prawne

Dyscyplina: prawo gospodarcze

Rok studiów /semestr: drugi rok / czwarty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 16 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach (w tym test końcowy) – 16 godz.

Przygotowanie się do wykładu –28 godz.

Udział w konsultacjach – 3 godz.

Przygotowanie do testu końcowego – 28 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 19 godz., 0,76 ECTS

o charakterze praktycznym – 5 godz, 0,2 ECTS

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis

Uzupełniająco:

- Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inne wskazane w toku realizacji wykładu z przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.