Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2NIE2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania w kontekście zawodowym.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademickie

forma studiów: niestacjonarne

rodzaj przedmiotu: lektorat języka niemieckiego, przedmiot kształcenia ogólnego (MK-1)

dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

brak wymagań wstępnych

rok studiów: II, 3 i 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:30

godzin - ćwiczenia

Punkty ETCS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin.

Nakład pracy studenta, związany z zajęciami:

- konsultacje - 4 godziny

- przygotowanie do zajęć - 26 godzin

Literatura:

DaF im Unternehmen A1, lektor Klett,2015

Derke M.,Lind W.,Wechselspiel, Langenscheidt

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się językiem niemieckim w kontekście zawodowym na poziomie A1

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.E1_U11 - testy cząstkowe, kartkówki prace pisemne.

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie E1_ KO2/NIE

Metody i kryteria oceniania:

Testy cząstkowe i semestralne

ocena prac pisemnych i aktywności na zajęciach,

testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.