Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Normalizacja i systemy jakości w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2NOR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normalizacja i systemy jakości w logistyce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem jakości procesów logistycznych.. Omówione zostanie zastosowanie koncepcji i narzędzi zarządzania jakością, a także różne podejścia do problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwach logistycznych oraz działach logistycznych.. Poruszone również zostaną problemy zarządzania zintegrowanego.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M4

Dziedzina nauki ekonomia, i dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr II/4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstaw zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładu+ 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadków analizowane indywidualnie i grupowo

Rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu i ćwiczeń: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 20 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Studia przypadku z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością: 13 godz.

Punkty ECTS: 4

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., 1,88 pk. ECTS

o charakterze praktycznym (Studia przypadku z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością): 25 godz., 1 pkt. ECTS

Literatura:

John Bank, Zarządzanie przez jakość, Geberthner i Ska, Wrsazwa 1996

Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000

Adam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005

Denis Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002

Jan Myszewski, Po prostu jakość, Podręcznik zarządzania jakością, Wyd. WSiP, Warszawa 2005

Sławomir Wawak, Zarządzanie jakością. teoria i praktyka, Wyd. Helion 2005

Dominik Zimon, Zarządzanie jakością w logistyce, CeDeWu, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

W 01 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie normalizacji i systemów jakości w logistyce L1_W02

U 01 Prawidłowo posługuje się normami jakości w zakresie logistyki L1_U05

K 01 Potrafi pracować w grupie nad zastosowaniem narzędzi zarządzania jakością w rozwiązywaniu problemów organizacji L1_K02

Efekt W 01 weryfikowany przez egzamin pisemny w formie testu

Efekty U 01 i K 01 weryfikowane poprzez studia przypadków realizowane na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin w formie testu:

8-9 pkt dst

10 pkt dst +

11-12 pkt db

13 pkt db +

14-15 pkt bdb

Ćwiczenia

Indywidualne i zespołowe zadania (studia przypadku) z zakresu wykorzystania wybranych narzędzi zarządzania jakością punktowane w skali 1-5

Ocena dostateczna – 61% punktów

Ocena dostateczna plus – 69% punktów

Ocena dobra – 77% punktów

Ocena dobra plus – 85% punktów

Ocena bardzo dobra –93% punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.