Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy finansów i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2PFR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów i rachunkowości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów oraz rachunkowości podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem obszarów logistyki. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji podstawowych operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rezultatów rzeczowych i finansowych jego działalności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: rozwiązywanie wspólnie zadań z zakresu księgowania operacji gospodarczych, rozwiązywanie zadań w grupach oraz przykładów.

Bilans nakładu pracy studenta - 5 pkt ECTS (125 godz.)

udział w wykładach - 0,6 pkt (15 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do egzaminu – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 1,0 pkt (25 godz.)

Literatura:

w zależności od roku kształcenia

Efekty uczenia się:

1 - Zna podstawowe pojęcia, kategorie z zakresu finansów i rachunkowości z uwzględnieniem obszarów logistyki [L1_W09]

2 - Potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na pozycje sprawozdania finansoweg [L1_U08]

3 - Potrafi opisać i analizować zjawiska i procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne z rachunkowości i finansów z uwzględnieniem obszarów logistyki [L1_U08]

4- Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie [L1_K01]

5 - Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości i finansów [L1_K07]

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań oraz przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych, wykorzystanie case study, omawianie zagadnień z obszaru finansów.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 40% oraz część ćwiczeniową 60%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach (10%), aktywność (10%) kolokwia (80%),

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.