Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyczne w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3SIN Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w logistyce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie warunków zastosowania systemów informatycznych w logistyce

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wybranych systemów informatycznych w logistyce

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania systemami informatycznych w logistyce


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie warunków zastosowania systemów informatycznych w logistyce

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wybranych systemów informatycznych w logistyce

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania systemami informatycznych w logistyce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

2. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2008

3. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Christopher M., Logistics & Supply Chain Management, Pearson UK 2013, eBook

2. Skowronek Cz.; Sarjusz – Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Matulewski M., Konecka S., Systemy logistyczne, BL, Poznań 2008

Efekty uczenia się:

W_1

zna standardowe narzędzia informatyczne znajdujące zastosowanie w działalności logistycznej M1_W10

U_1

potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania procesów logistycznych M1_U03

K_1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu technik informatycznych w logistyce oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie M1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: prezentacja multimedialna, egzamin do którego dopuszczeni zostaną studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedstawienie warunków zastosowania systemów informatycznych w logistyce

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wybranych systemów informatycznych w logistyce

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania systemami informatycznych w logistyce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

2. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2008

3. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010

4. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

Literatura uzupełniająca:

1. Christopher M., Logistics & Supply Chain Management, Pearson UK 2013, eBook

2. Skowronek Cz.; Sarjusz – Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Matulewski M., Konecka S., Systemy logistyczne, BL, Poznań 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.