Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XPRG Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedsiębiorstwo na rynku globalnym jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii globalnych, ich rodzajami i tworzeniem ich w warunkach konkurencyjności globalnej. Ponadto studenci nabywają wiedzę dotyczącą kształtowania kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa globalnego z interesariuszami oraz kształtowania wiedzy, kapitału intelektualnego, zarządzania informacją na globalnym rynku. Studenci nabywają umiejętności oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa globalnego przez pryzmat czynników ją determinujących. Studenci rozumieją także potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Specyfika przedsiębiorstwa i rynku globalnego.

2. Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych. Droga od przedsiębiorstwa krajowego do globalnego.

3. Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo na rynku globalnym.

4. Etyczny i społeczny kontekst działalności globalnego przedsiębiorstwa.

5.Oferta globalna a zachowania konsumentów w świetle procesów globalizacji.

6. Komunikacja i negocjacje z partnerami zagranicznymi.

7. Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku globalnym.

8. Rola i kompetencje menadżera globalnego.

9. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie globalnym.

10.Zarządzanie informacją na globalnym rynku.

11. Tworzenie strategii globalnych. Rodzaje strategii konkurowania.

12. Strategie globalnych przedsiębiorstw.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Literatura uzupełniająca:

Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 218-220.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.