Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3YZLD Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci zyskują wiedzę przydatną w kompleksowym zarządzaniu łańcuchami dostaw.Omówione zostaną decyzje przedsiębiorstw w zakresie organizacji produkcji, tworzenia powiązań w ramach łańcucha dostaw, zaopatrzenia, planowania sprzedaży i operacji, zarządzania zapasami i produkcją. Studenci poznają metody oceny wydajności łańcucha dostaw, kryteria wyboru i metody oceny dostawców lub przewoźników, metody kalkulacji wielkości zapasów, metody kalkulacji zapotrzebowania na materiały, wyboru optymalnej lokalizacji.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z zakresem zarządzania łańcuchem dostaw, strukturą i koncepcjami łańcuchów dostaw

- omówienie strategii i metod zarządzania łańcuchem dostaw

- przedstawienie decyzji w zakresie konfiguracji łańcucha dostaw

- wyjaśnienie znaczenia operacji w ramach łańcucha dostaw

- przedstawienie technologii informacyjnych przydatnych w konfigurowaniu łańcucha dostaw

- wyjaśnienie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na budowę przewagi rynkowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.

2. J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PEW, Warszawa 2010.

3. A.Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M.Ciesielski (red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

2. M.H. Hugos, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

3. A.Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1, Difin, Warszawa 2010

4. A.Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 2, Difin, Warszawa 2011

5. Alan Rushton,Phil Croucher,Peter BakerThe Handbook of Logistics and Distribution Management, KoganPage 2017.

Efekty uczenia się:

W_1

ma podstawową wiedzę odnośnie funkcji logistycznej w przedsiębiorstwie, jej roli i ewolucji

W_2

posiada wiedzę o regułach funkcjonowania organizacji logistycznych i procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg , skale i konsekwencje tych zmian

U_1

potrafi oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw

K_1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową oraz część ćwiczeniową. Wykład: egzamin testowy. Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z zakresem zarządzania łańcuchem dostaw, strukturą i koncepcjami łańcuchów dostaw

- omówienie strategii i metod zarządzania łańcuchem dostaw

- przedstawienie decyzji w zakresie konfiguracji łańcucha dostaw

- wyjaśnienie znaczenia operacji w ramach łańcucha dostaw

- przedstawienie technologii informacyjnych przydatnych w konfigurowaniu łańcucha dostaw

- wyjaśnienie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na budowę przewagi rynkowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.

2. J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PEW, Warszawa 2010.

3. A.Kawa, Konfigurowanie łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M.Ciesielski (red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

2. M.H. Hugos, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011

3. A.Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1, Difin, Warszawa 2010

4. A.Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 2, Difin, Warszawa 2011

5. Alan Rushton,Phil Croucher,Peter BakerThe Handbook of Logistics and Distribution Management, KoganPage 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.