Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa współpraca kulturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-MS1-3MSK Kod Erasmus / ISCED: 14.603 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa współpraca kulturalna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad, kierunków i podmiotów międzynarodowej współpracy kulturalnej, a także nabycie umiejętności polegających na inicjowaniu i realizowaniu działań w tej dziedzinie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy kwestii związanych z międzynarodową współpracą kulturalną. Zawiera podstawowe informacje o formalnych podstawach współpracy kulturalnej, głównych płaszczyznach tej współpracy. Informuje również o społecznym i ekonomicznym znaczeniu współpracy państw i innych podmiotów w dziedzinie kultury. Prezentuje przykłady inicjatyw w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Moduł 4. Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina - nauki społeczne

Dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów III semestr VI wykład 30 godzin

Metody kształcenia:

- wykład z wykorzystaniem multimediów

- spotkania z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w międzynarodową współpracę kulturalną

Punkty ECTS 5- 125 godzin

Nakład pracy studenta:

wykład- 30 godzin

konsultacje- 8 godzin

egzamin- 5 godzin

praca ze źródłami literaturowymi- 30 godzin

analiza aktów prawych związanych ze współpracą kulturalną- 20 godzi

analiza projektów finansowych i studiów przypadku- 32 godziny

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy wymagający bezpośredniego udziału 44 godzin, 1,74 ECTS

o charakterze praktycznym 52 godzin 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Klas D. Mobilność wyobraźni, Przewodnik po międzynarodowej współpracy kulturalnej, Warszawa 2011

Cebul K., Krycki M. Zenderowski R., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010

Międzyna rodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Międzyna rodowe stosunki kulturalne, Wybór dokumentów, Bielsko- Biała 2007

Wybrane konwencje dotyczące międzynarodowej współpracy kulturalnej

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MSK_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat powstawania organizacji międzynarodowych i zasad ich działania

3MSK_W02 Student rozumie więzi o charakterze społecznym, politycznym i kulturowym kształtujące decyzje uczestników obrotu międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI

3MSK_U01 Student umie zastosować odpowiednie kryteria etyczne do rozstrzygania dylematów pojawiających się w związku z funkcjonowaniem w warunkach wielokulturowości

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MSK_K01Student jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu i podejmowaniu działań na rzecz łagodzenia problemów i realizacji oczekiwań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kiełczewski
Prowadzący grup: Dariusz Kiełczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kiełczewski, Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Dariusz Kiełczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.