Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-1POG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia 0300-PS1-1EKO

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma w założeniu przybliżyć studentom zasady podejmowania decyzji z zakresu polityki gospodarczej oraz ich późniejszej realizacji. Zakładana jest znajomość podstaw mikro- i makroekonomii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Moduł: 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

--

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 30h

Metody dydaktyczne: wykład hybrydowy

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny, praca pisemna

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie się do wykładu: 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30

Udział w konsultacjach: 5

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz. ECTS 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

2) A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

3) T. Dyr, Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.

4) R. Horodeński, Polityka gospodarcza. Fakty, tendencje, dylematy, WSE, Białystok 2004.

Literatura dodatkowa:

1) J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.

2) J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, red. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1POG_W01 Student posiada podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z polityką gospodarczą. P1_W01

1POG _W02 Student posiada wiedzę o współczesnych systemach gospodarczych, w tym o odmianach gospodarki rynkowej. P1_W02

1POG _W03 Student zna relacje pomiędzy strukturami gospodarki rynkowej oraz instytucjami działającymi w jej ramach. PS1_W03

Metody i kryteria oceniania:

- Egzamin ustny

- Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bocian
Prowadzący grup: Andrzej Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.