Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego II cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2AN2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego II cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- motywowanie do samodzielnej nauki

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, konwersacjom, dyskusjom, prezentacjom oraz pracom pisemnym.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 120 godz. ćwiczeń realizowanych przez cztery semestry

- I rok studiów: 30 godz. - cz.1 (semestr zimowy) i 30 godz. - cz.2 (semestr letni)

- II rok studiów: 30 godz. - cz.3 (semestr zimowy) i 30 godz. - cz.4 (semestr letni)

Bilans nakładu pracy studenta:

120 godz. – udział w zajęciach - 4 pkt ECTS

60 godz. – przygotowanie do zajęć, prezentacji, zaliczeń - 2 pkt ECTS

Literatura:

Business Result Upper-intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Business Result Intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Commerce 2, Oxford University Press autorzy: Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Career Paths Law, Express Publishing autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. autorzy: Catherine Mason, Rosemary Atkins

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. E1_U11

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. E1_U11, E1_U10

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. E1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie semestru);

przedstawienie prezentacji na ocenę - ocena efektów pracy zespołowej; ocena aktywności w trakcie zajęć; prace pisemne na ocenę;

przystąpienie do pisemnego testu semestralnego i otrzymanie minimum 50%:

Zaliczenie na ocenę po I, II, III i IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas
Prowadzący grup: Adam Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.