Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo umów w obrocie gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2RPUG Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo umów w obrocie gospodarczym
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć z przedmioty Prawo umów w obrocie gospodarczym jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania umów we współczesnej gospodarce. Założeniem przedmiotu jest wyjaśnienie studentom zasad zawierania i wykonywania umów, klasyfikacja umów oraz zapoznanie z podstawowymi instytucjami zabezpieczającymi wykonanie umów, a także wskazanie skutków prawnych ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć dydaktycznych w postaci wykładu są następujące zagadnienia: wiedza z zakresu zawierania i zasad wykonywania umów oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Ponadto rozpatrywane będą wybrane umowy, np. międzynarodowej sprzedaży towarów, umowa sprzedaż Umowa o roboty budowlane, umowa dzierżawy i leasingu i innych umów.

Pełny opis:

Umowy gospodarcze i ich rola w obrocie gospodarczym.

Klasyfikacje umów i istota ich konstrukcji prawnej

Umowy handlowe w obrocie transgranicznym, umowy. międzynarodowej sprzedaży towarów.

Umowa sprzedaży i jej rodzaje oraz inne umowy przenoszące własność.

Umowy o świadczenie usług, w szczególności:

mowa o roboty budowlane, mowa dzierżawy i leasingu, miejsce umowy franchisingowej w obrocie gospodarczym.

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Koch, J. Napierała Umowy w obrocie gospodarczym, , Warszawa 2013;

2. W. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2016.

3. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23.041964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.

4. T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Mróz. M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016, wyd. 4.

2. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

3. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012;

Literatura w języku angielskim: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://t1.gstatic.com/images?q%3Dtbn:ANd9GcRbPP_rUfbtjHr8hExaZUpfU-pd7czYhrSczNHFYlpbUpFXWjdg&imgrefurl=https://books.google.com/books/about/Contract_Law_in_Poland.html?id%3DIu___HYTHDkC%26source%3Dkp_cover&h=919&w=586&tbnid=ZRZMe8qX_yAd2M:&tbnh=160&tbnw=101&usg=__ZLRV9AcrphAymtxgA30culxlWTY%3D&vet=10ahUKEwi51e_bybzXAhWIDpoKHSfqAsYQ_B0IkwEwCg..i&docid=BfRW_B9OtSH4ZM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwi51e_bybzXAhWIDpoKHSfqAsYQ_B0IkwEwCg, data dostępu: 21.11.2017;

R. Lewandowski, Polish Commercial Law: An Introduction, Warszawa 2007.

4. Sz. Pszczółka, M. J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice, Warszawa 2015

R. Lewandowski, Polish Commercial Law: An Introduction, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

RPUG_W01- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych P1_W01

RPUG _U01- potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych P1_U01

RPUG _U02- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo P1_U08

RPUG _K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, warunkiem pomyślnego zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi na pytania testowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Marta Czech, Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć dydaktycznych w postaci wykładu są następujące zagadnienia: wiedza z zakresu zawierania i zasad wykonywania umów oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Ponadto rozpatrywane będą wybrane umowy, np. międzynarodowej sprzedaży towarów, umowa sprzedaż Umowa o roboty budowlane, umowa dzierżawy i leasingu i innych umów.

Pełny opis:

Umowy gospodarcze i ich rola w obrocie gospodarczym.

Klasyfikacje umów i istota ich konstrukcji prawnej

Umowy handlowe w obrocie transgranicznym, umowy. międzynarodowej sprzedaży towarów.

Umowa sprzedaży i jej rodzaje oraz inne umowy przenoszące własność.

Umowy o świadczenie usług, w szczególności:

mowa o roboty budowlane, mowa dzierżawy i leasingu, miejsce umowy franchisingowej w obrocie gospodarczym.

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Koch, J. Napierała Umowy w obrocie gospodarczym, , Warszawa 2013;

2. W. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2016.

3. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23.041964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.

4. T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Mróz. M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018, wyd. 4.

2. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

3. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012;

Literatura w języku angielskim: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://t1.gstatic.com/images?q%3Dtbn:ANd9GcRbPP_rUfbtjHr8hExaZUpfU-pd7czYhrSczNHFYlpbUpFXWjdg&imgrefurl=https://books.google.com/books/about/Contract_Law_in_Poland.html?id%3DIu___HYTHDkC%26source%3Dkp_cover&h=919&w=586&tbnid=ZRZMe8qX_yAd2M:&tbnh=160&tbnw=101&usg=__ZLRV9AcrphAymtxgA30culxlWTY%3D&vet=10ahUKEwi51e_bybzXAhWIDpoKHSfqAsYQ_B0IkwEwCg..i&docid=BfRW_B9OtSH4ZM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwi51e_bybzXAhWIDpoKHSfqAsYQ_B0IkwEwCg, data dostępu: 21.11.2017;

R. Lewandowski, Polish Commercial Law: An Introduction, Warszawa 2007.

4. Sz. Pszczółka, M. J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice, Warszawa 2015;

R. Lewandowski, Polish Commercial Law: An Introduction, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.