Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-2UPST Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Znajomość przepisów ustrojowych (Konstytucja RP), znajomość struktury i organizacji administracji publicznej w Polsce.

Umiejętność posługiwania się tekstem aktu normatywnego oraz wyszukiwania instytucji prawnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych regulacji prawnych dotyczących Samorządu Terytorialnego w Polsce, zarówno w znaczeniu autonomii funkcjonowania jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Zaznajomienie z zadaniami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz formami ich realizacji.

Prawo miejscowe - rodzaje aktów, tryb tworzenia i zakres obowiązywania.

Nadzór nad samorządem terytorialnym

Pełny opis:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie. (2 godz.)

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego – podział zadań na własne i zlecone, zasady finansowania zadań. (2 godz.)

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Przekazywanie kompetencji. Porozumienia. Kontrakt terytorialny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego. (2 godz.)

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce (2 godz.)

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (3 godz.)

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego. (2 godz.)

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy. (3 godz.)

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu. (2 godz.)

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy województwa (2 godz.)

11. Pracownicy samorządowi (2 godz.)

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (2 godz.)

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (1 godz.)

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. (1 godz.)

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego. (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

3. M. Chmaj (red.), Prawo Samorządu Terytorialnego, Difin 2013,

4. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

5. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

2. Z. Niewiadomski (red.) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Warszawa 2003

3. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych (P1_W01)

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych (P1_U01)

- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo (P1_U08)

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (P1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych regulacji prawnych dotyczących Samorządu Terytorialnego w Polsce, zarówno w znaczeniu autonomii funkcjonowania jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Zaznajomienie z zadaniami realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz formami ich realizacji.

Prawo miejscowe - rodzaje aktów, tryb tworzenia i zakres obowiązywania.

Nadzór nad samorządem terytorialnym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2015

3. M. Chmaj (red.), Prawo Samorządu Terytorialnego, Difin 2013,

4. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

5. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

2. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007

3. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.