Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RPOK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji i konsumenta
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie i omówienie systemu prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem UE), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji i konsumenta oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonsumenckich i antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

przedmiot specjalnościowy, nauki prawne, prawo gospodarcze

rok III semestr VI

45 godzin 15 wykładu, 30 ćwiczeń

wykład, wykład ze slajdami, dyskusja (ćwiczenia)

4 pkt ECTS

15 godzin – udział w wykładach

30 godzin – udział w ćwiczeniach

15 godzin – udział w konsultacjach

30 godzin – przygotowanie na zajęcia

30 godzin – przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Piszcz, Sankcje w prawie antymonopolowym, Białystok 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_W01

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_U01

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Prawidłowa odpowiedź na min. jedno z dwóch pytań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zapolska
Prowadzący grup: Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia I stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

przedmiot specjalnościowy, nauki prawne, prawo gospodarcze

rok III semestr VI

45 godzin 15 wykładu, 30 ćwiczeń

wykład, wykład ze slajdami, dyskusja (ćwiczenia)

4 pkt ECTS

15 godzin – udział w wykładach

30 godzin – udział w ćwiczeniach

15 godzin – udział w konsultacjach

30 godzin – przygotowanie na zajęcia

30 godzin – przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Piszcz, Sankcje w prawie antymonopolowym, Białystok 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.