Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium, cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3RSD2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium, cz. II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami przygotowania pracy naukowej, głównymi metodami badawczymi, sposobami gromadzenia materiałów i naukowym wnioskowaniem.

Skrócony opis:

Praca ze studentami nad merytoryczną warstwa prac dyplomowych, dyskusja na tematy objęte zakresem prac dyplomowych.

Pełny opis:

studia stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

seminarium, nauki prawne, prawo gospodarcze

semestr letni

30 godzin seminarium

prace praktyczne

8 pkt ECTS

30 godzin – udział w seminarium

30 godzin – udział w konsultacjach

60 godzin – przygotowanie na zajęcia

120 godzin – praca nad pracą licencjacką

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

indywidualnie zalecana, związana z tematem pracy dyplomowej

Efekty uczenia się:

P1_W04

zna terminologię oraz podstawowe zasady działania prawa, a także posiada wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych i mechanizmie funkcjo nawania gospodarki rynkowej S1A_W04

P1_W06

zna typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej oraz procesów w nich i między nimi zachodzących S1A_W06

P1_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1A_W10

P1_U09

potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac S1A_U09

P1_U10

potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych S1A_U10

P1_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

P1_K05

jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne S1A_K05

P1_K06

potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa, Teresa Mróz
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Praca ze studentami nad merytoryczną warstwa prac dyplomowych, dyskusja na tematy objęte zakresem prac dyplomowych.

Pełny opis:

studia I stopnia stacjonarne, kierunek ekonomiczno-prawny

seminarium, nauki prawne, prawo gospodarcze

rok III semestr VI

30 godzin seminarium

prace praktyczne

8 pkt ECTS

30 godzin – udział w seminarium

30 godzin – udział w konsultacjach

60 godzin – przygotowanie na zajęcia

120 godzin – praca nad pracą licencjacką

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz. 2 ECTS

o charakterze praktycznym 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Indywidualnie zalecana, związana z tematem pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.