Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-PS1-3UZPU Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie publiczne
Jednostka: Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania publicznego. Przedstawienie koncepcji i narzędzi zarządzania możliwych do wykorzystania w sektorze publicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Moduł: 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu

Rok studiów: III, semestr: 6

Wymagania wstępne: Zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekt zespołowy z zakresu zastosowania wybranej koncepcji zarządzania w zarządzaniu publicznym

Punkty ECTS: 2

Rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie projektu 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1,2 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym : 20 godz., 0,8 pkt. ECTS

Literatura:

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.

K. Krukowski, Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn 2006.

A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

W 01 Ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu zarządzania publicznego. P1_W01

U 01 Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny przebieg wybranych procesów zarządzania w administracji P1_U01

U 02 P1_U08 Potrafi analizować funkcjonowanie wybranych obszarów administracji

K 01 P1_K01 Ma świadomość swojej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego i rozumie jego znaczenie w kontekście zachodzących przemian społecznych i gospodarczych

Efekt W 01 jest weryfikowany poprzez test wiedzy.

Efekty U 01, U 02 oraz K 01 są weryfikowane poprzez projekt zespołowy.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy 10%.

Zespołowy projekt usprawnienia wybranego obszaru funkcjonowania jednostki administracji z wykorzystaniem narzędzi z zakresu zarządzania 90%. Projekt obejmuje przygotowanie, przeprowadzenie oraz prezentację wyników badania na temat oceny jakości wybranego obszaru funkcjonowania jednostki administracji. Na tej podstawie formułowana jest propozycja usprawnienia funkcjonowania tego obszaru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyn
Prowadzący grup: Anna Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania publicznego. Przedstawienie koncepcji i narzędzi zarządzania możliwych do wykorzystania w sektorze publicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Moduł: 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu

Rok studiów: III, semestr: 6

Wymagania wstępne: Zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekt zespołowy z zakresu zastosowania wybranej koncepcji zarządzania w zarządzaniu publicznym

Punkty ECTS: 2

Rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie projektu 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1,2 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym : 20 godz., 0,8 pkt. ECTS

Literatura:

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

H. A. Simon, Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.

K. Krukowski, Zarządzanie organizacjami publicznymi, UWM, Olsztyn 2006.

A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007.

M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Diffin, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.