Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPL-1APZ Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyfikacja zadań w obszarze analizy pracy. Nabycie umiejętności konstruowania opisu stanowiska pracy. Zapoznanie słuchaczy z istotą i ekonomicznymi przesłankami wykorzystywania nowoczesnych form zatrudnienia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest identyfikacja zadań w obszarze analizy pracy. Nabycie umiejętności konstruowania opisu stanowiska pracy. Zapoznanie słuchaczy z istotą i ekonomicznymi przesłankami wykorzystywania nowoczesnych form zatrudnienia.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu

Rok studiów: 1

Forma zajęć: 6 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń

Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja w grupie, studium przypadku, praca pisemna- opis wybranego/ własnego stanowiska pracy

Bilans nakładu pracy studenta: 50 h

Punkty ECTS: 2

Literatura:

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi; tworzenie kapitału organizacji, PWN , Warszawa 2007,

J. Marciniak, Optymalizacja zatrudnienia, WolterKluwers, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

SP7_WG01_5 zna procedurę analizy pracy i rozróżnia narzędzia stosowane przy analizie danego stanowiska pracy, zna metody analizy pracy

SP7_WK04 zna istotę nowoczesnych form zatrudnienia

SP7_UW01_4 potrafi wskazać korzyści i zagrożenia ze stosowania nowoczesnych form zatrudnienia

SP7_U02 potrafi konstruować opis stanowiska pracy, profil wymagań osobowościowych

SP7_KO01_5 posiada umiejętność kreatywnego, innowacyjnego i przedsiębiorczego myślenia i postępowania w podejmowanej aktywności zawodowo-społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej, aktywności i obecności na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.