Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2ZJK Kod Erasmus / ISCED: 04.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania jakością. Omówione zostanie zastosowanie koncepcji i narzędzi zarządzania jakością, a także różne podejścia do problematyki zarządzania jakością. Poruszone również zostaną problemy zarządzania zintegrowanego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu

Rok studiów: II, semestr: 4

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadków analizowane indywidualnie i grupowo

Punkty ECTS: 3

Rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 21 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Udział w Egzaminie 2 godz.

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością: 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela (wykład, konsultacje): 34 godz., 0,34 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym : 20 godz., 0,2 pkt. ECTS

Literatura:

John Bank, Zarządzanie przez jakość, Geberthner i Ska, Wrsazwa 1996

Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000

Adam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005

Denis Lock (red.), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002

Jan Myszewski, Po prostu jakość, Podręcznik zarządzania jakością, Wyd. WSiP, Warszawa 2005

Sławomir Wawak, Zarządzanie jakością. teoria i praktyka, Wyd. Helion 2005

Efekty uczenia się:

W 01 Posiada wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy firmą jej dostawcami oraz klientami w zakresie zapewnienia jakości Z1_W04

W 02 Posiada o zasadach zarządzania jakością, w szczególności z punktu widzenia podejścia procesowego Z1_W09

U 01 Potrafi analizować przebieg procesów organizacyjnych pod kątem zapewnienia jakości Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej otoczeniu za pomocą wybranych narzędzi zarządzania jakością Z1_U06

K 01 Potrafi pracować nad rozwiązywaniem problemów z zakresu jakości z wykorzystaniem wybranych grupowych technik rozwiązywania problemów Z1_K02

Efekty W 01, W 02 weryfikowane za pomocą egzaminu

Efekty U 01, U 02, K01 weryfikowane za pomocą studiów przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Zadania z zakresu wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w formie studiów przypadku

Egzamin w formie testu:

8-9 pkt dst

10 pkt dst +

11-12 pkt db

13 pkt db +

14-15 pkt bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.