Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PPKO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia konsumenta
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia 0300-ZS2-1PSY

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu decyzji przez klientów. W szczególności studenci zapoznani zostaną z psychologicznymi uwarunkowaniami procesu podejmowania decyzji konsumenckich. Podczas wykładu omówione zostaną takie aspekty tego procesu jak:

 • rola procesów poznawczych w podejmowaniu decyzji konsumenckich,
 • wpływ potrzeb i motywacji na podejmowane decyzje konsumenckie,
 • wpływ emocji i postaw na podejmowane decyzje konsumenckie.
Omówiona zostanie także rola osobowości oraz rola przetwarzania heurystycznego i błędów decyzyjnych w kształtowaniu zachowań nabywców

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PPKO
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Rodzaj przedmiotu: M_4 – przedmioty specjalnościowy
 7. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu
 8. Rok studiów /semestr: drugi rok / pierwszy semestr
 9. Wymagania wstępne: Psychologia 0300-2ZP-1PSY
 10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin wykładu
 11. Metody dydaktyczne: Wykład
 12. Punkty ECTS: 4
 13. Wskaźniki ilościowe
  Aktywność studenta:
  • Udział w wykładach – 30 godz.
  • Przygotowanie się do wykładu – 20 godz.
  • Udział w konsultacjach – 14 godz.
  • Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.
  • Egzamin – 2 godz.
  Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 45 godz., 2 ECTS

Efekty uczenia się:

 • Z2_W04 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach, w tym w szczególności pogłębioną wiedzę na temat procesów poznawczych i ich roli w konsumpcji
 • Z2_W05 ma rozszerzoną wiedzę o konsumencie jako aktywnym uczestniku struktur społecznych
 • Z2_U01potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między konsumpcją a psychologią zachowań ludzkich i społecznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.