Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury krajów angielskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-1HEN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury krajów angielskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz sprawność językową.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

To przeglądowy, wstępny kurs literatury angielskiej, omawiający "kanoniczne" utwory literatury angielskiej w perspektywie chronologicznej i historycznej

Pełny opis:

Ogólne tematy poszczególnych zajęć

1 Anglo-Saxon Literature

2 The Development of Anglo-Norman Literature, Geoffrey Chaucer

3 William Shakespeare – Poet and Dramatist

4. Metaphysical Poetry and John Milton

5. The Augustan Age in English Literature

6. The Rise of the Novel

7. The Romantic Revolution of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, Second Generation Romantics

8. Early Victorian Novel

9. Victorian Poetry

10. Late Victorian Novel

11. Modernist Poetry

12. Modernist Novel

13. Contemporary Novel

14. Contemporary Poetry

Literatura:

Abrams, M.H. and Greenblatt ( eds.) (2000), "The Norton Anthology of English Literature". W.W. Norton and Company, 7th edition

Carter, R. and Mac Rae, J. (2001) "The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland" Routledge.

Daiches, D. (1994) "A Critical History of English Literature" London: Mandarin Paperback.

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę w zakresie rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej - wymienia epoki w porządku chronologicznym, rozpoznaje gatunki oraz identyfikuje głównych przedstawicieli poszczególnych epok i nurtów literackich: K_WO3, K_WO5

- Student odtwarza podstawową wiedzę szczegółową dotyczącą chronologii, faktów, biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków i motywów w obrębie literatury angielskiej oraz związków tekstów z epokami i wydarzeniami historycznymi i kluczowymi koncepcjami filozoficznymi - K_WO5, K_WO7

- Student zna fachową terminologię na poziomie podstawowym - K_WO2, K_WO3

- Student definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii literatury angielskiej - K_WO5

Metody i kryteria oceniania:

test zaliczeniowy na koniec zajęć, zalicza 60 procent

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.