Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - czytanie i pisanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2JNN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJN - czytanie i pisanie 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJN - czytanie i pisanie 2 0400-AG1-2JNN

Założenia (lista przedmiotów):

PNJN - czytanie i pisanie 2 0400-AG1-2JNN

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A1.Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z przedmiotu: praktyczna nauka języka niemieckiego cz. 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego ma na celu wykształcenie zintegrowanych umiejętności mówienia, pisania i czytania, a także rozumienia ze słuchu.

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- czytanie i pisanie

jednostka - Instytut Neofilologii

Kierunek - filologia angielska

studia pierwszego stopnia

profil ogólnoakademicki

kod przedmiotu - 0400-AG1-2JNN

przedmiot obowiązkowy

II rok, III i IV semestr

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, po 90 godzin w III i IV semestrze

12 punktów ECTS

Ogólny nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 180 h

Udział w konsultacjach – 30h

Przygotowanie do zajęć –70 h

Przygotowanie do kolokwium -25h

Przygotowanie do egzaminu – 10 h

Udział w egzaminie 4 h

Udział w kolokwium 2h

Łącznie 321 h = 12 ECTS

Literatura:

A2.1.

Evans Sandra, Pude Angela, Specht Franz, Deutsch als Fremdsprache - MENSCHEN-, Kursbuch, Ismaning: Hueber Verlag , Teil A2.1. 2012,

Glas-Peters Sabine, Pude Angelika Reimann Monika, Deutsch als Fremdsprache-MENSCHEN-, Arbeitsbuch, Ismaning: Hueber Verlag, Teil A.2.1.

A2.2.

Evans Sandra, Pude Angela, Specht Franz, Deutsch als Fremdsprache- Menschen-, Kursbuch, Ismaning: Hueber Verlag , Teil A2.2. 2012,

Glas-Peters Sabine, Pude Angelika Reimann, Monika, Deutsch als Fremdsprache-MENSCHEN-, Arbeitsbuch, Ismaning: Hueber Verlag, Teil A.2.2.

Efekty uczenia się:

1. K_W12, K_UO8, K_U11, K_U12, K_U14

2. K_WO2, K_UO4,

3. K_WO2

4. K_WO3, K_UO1,K_UO4

5. K_WO4, K_UO1, K_UO6

6. K_WO4, K_UO1, K_W13, K_U11

7. K_UO3, K_U12, K-KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III i IV semestrze na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz pozytywnych wyników testów.

Wymóg zaliczenia na poziomie minimum 60% punktacji testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJN - czytanie i pisanie 2 0400-AG1-2JNN

Założenia (lista przedmiotów):

PNJN - czytanie i pisanie 2 0400-AG1-2JNN

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest trening sprawności językowych: rozumienia tekstu czytanego i pisania. Istotą zajęć jest ćwiczenie poprawności gramatycznej

stylistycznej i formalnej tworzonych przez studentów tekstów.

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- czytanie i pisanie

jednostka - Instytut Neofilologii

Kierunek - filologia angielska

studia pierwszego stopnia

profil ogólnoakademicki

kod przedmiotu - 0400-AG1-2JNN

przedmiot obowiązkowy

II rok, III i IV semestr

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, po 30 godzin w III i IV semestrze

5 punktów ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godzin w semestrze, w tym udział w ćwiczeniach 30 godzin, przygotowanie do zajęć 30 godzin

Literatura:

Habersack Charlotte, Pude Angela, Specht Franz, Deutsch als Fremdsprache-Menschen, Kursbuch/ Arbeitsbuch , Ismaning: Hueber Verlag , Teil A2, 2017,

Funk, Kuhn, Demme, DaF- studio d- A 2, 2006, Cornelsen

Sander Ilse, Braun Birgit, Douibek Margit,Fuegert Nadja,Vitale Rosanna u.a., DaF kompakt, A 2, 2015, Klett

Wachowska Halina, Erfindungen aus den DACHL-Laendern, 2010, PWN

Funk, Kuhn, Demme, Winzer, studio d - B 1, 2007, Cornelsen

Birgit Braun, Stefanie Dengler i inni, Mittelpunkt neu B 1+, 2018, Klett

online, Deutsche Welle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.