Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - doskonalenie B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2MODB Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - doskonalenie B
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku studiów filologia, filologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia.

Profil studiów ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2BMOD

Język przedmiotu: język niemiecki, język polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok, semestr zimowy

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 20 h. (0,75 ECTS)

Przygotowanie do zajęć 20 h. (0,75 ECTS)

Konsultacje 5h

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim 12 h (0,75ECTS)

Razem: 57 h /2 ECTS

Literatura:

Gottstein-Schramm Barbara, Kalender Susanne,Fang an, Deutsch als Fremdsprache, Grammatik - ganz klar, Übungsgrammatik A1- B2 mit Hörübungen und interaktiven Übungen, für den PC/Mac, Hueber, 2011.

Ptak Magdalena, Schommer Marion, Grammatik Intensivtrainer B1. Klett, 2006

Chabros Eliza, Niemiecki. Gramatyka. Praktyczne repetytorium z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanych, Teoria, testy, ćwiczenia, Edgard, 2010

Swerlowa Olga, Grammatik im Gespräch, Arbeitsblätter für den Deutschunterricht, Langenscheidt, 2008

Tallowitz Urlike, Fanerzch Christian, Klipp und klar, Übungsgrammatik, Grundstufe Deutsch, Klett 2004.

Chrapek Luiza, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami, LektorKlett, Poznań, 2019

Efekty uczenia się:

K_W12

K_U08,

K_U11,

K_U12,

K_U14.

K_W02,

K_U04.

K_K02,

K_K03,

K_K10.

K_W13.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po trzecim semestrze na podstawie ocen uzyskanych przez studenta podczas zajęć (oceny za wypowiedzi ustne, testy i inne prace pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.