Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - doskonalenie C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2MODC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - doskonalenie C
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Czytanie tekstów z różnych dziedzin w celu kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania różnych typów tekstów i ich przekształcania, rozszerzenie zasobu leksykalnego poprzez czytanie i analizowanie tekstów, rozwinięcie umiejętności rozumienia nowego słownictwa na podstawie kontekstu.

Pełny opis:

Przedmiot: Doskonalenie C

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny,

Nazwa kierunku studiów: filologia, filologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1- 2CMOD

Język przedmiotu: język niemiecki

Rok studiów /semestr: II rok, semestr czwarty

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 20 h

Przygotowanie do zajęć - 25 h

Konsultacje - 5 h

Razem: 50 h/ 2 ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 1

o charakterze praktycznym 50 2

Literatura:

Deutsche Welle

Materiały własne

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: ćwiczenia językowe

Metody oceniania: sprawdzian pisemny, wypowiedzi ustne, praca pisemna, obserwacja nauczyciela

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i ocen cząstkowych (testy, prace pisemne, wypowiedzi ustne).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.