Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język mediów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3AKN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język mediów niemieckojęzycznych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami tekstów medialnych oraz z terminologią typową dla tekstów prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych, a także portali społecznościowych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3AKN

Język przedmiotu: język niemiecki

Rodzaj przedmiotu /status przedmiotu – fakultatywny, moduł 12 specjalizacyjny moduł JĘZYK MEDIÓW NIEMIECKOJĘZYVZNYCH

Rok studiów /semestr III rok/ V semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): studenci zaczynają naukę od poziomu B1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 3ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia: 13 godzin

Razem: 75 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 1,25

o charakterze praktycznym 75 3

Literatura:

Christoph Wurm, Petra Eichler: Auf den Punkt gebracht. Deutscher Wortschatz zur Textarbeit. Klett Sprachen. Stuttgart 2013.

Alexandra Piel: Aufsätze konkret. Tipps und Schreibanleitungen - vom Unfallbericht bis zum Zeitungsartikel. Verlag an der Ruhr. Mühlheim 2008.

Materiały własne prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG9, KA6_WK1

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW1, KA6_UW6, KA6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu po V semestrze: zaliczenie na ocenę

Na ocenę końcową składa się regularny udział w zajęciach, aktywność na zajęciach oraz zaliczenie testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.