Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki w kulturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3CPN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki w kulturze i sztuce
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Poznanie przez studentów wybranych instytucji kultury krajów niemieckojęzycznych, opanowanie słownictwa związanego z życiem kulturalnym i instytucjami kultury oraz promocją kultury, nabycie umiejętności redagowania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3CPN

Język przedmiotu: język niemiecki

Rodzaj przedmiotu/ Status przedmiotu – MODUŁ 12, Specjalizacyjny moduł „Język niemiecki w kulturze" (30 godzin)

Rok studiów /semestr III rok/ VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Studenci zaczynają naukę od poziomu B1+

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna: 43,75 godz.

Udział w konsultacjach: 1,25 godz.

Razem: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 31,25 /1

o charakterze praktycznym 75 /3

Literatura:

Deutsche Welle

Materiały własne prowadzacego zajęcia

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG9, KA6_WK1,

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_ UW4, KA6_ UW6, KA6_ UK1, KA6_ UO1, KA6_ UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu po VI semestrze: zaliczenie na ocenę

Na ocenę końcową składa się regularny udział w zajęciach, aktywność na zajęciach oraz zaliczenie testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig
Prowadzący grup: Anna Harbig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.