Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - słuchanie i mówienie 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3JHM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJN - słuchanie i mówienie 3
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2

Skrócony opis:

Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania i mówienia w języku niemieckim.

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- słuchanie i mówiienie

jednostka - Instytut Neofilologii

Kierunek - filologia angielska

studia pierwszego stopnia

profil ogólnoakademicki

kod przedmiotu - 0400-AG1-3JNHMP

przedmiot obowiązkowy

III rok, V i VI semestr

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, po 30 godzin w V i VI semestrze

6/10 punktów ECTS

Ogólny nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 60/120 h

Udział w konsultacjach – 10 h

Przygotowanie do zajęć – 40 h

Przygotowanie do kolokwium -10 h

Przygotowanie do egzaminu – 30 h

Udział w egzaminie 1 h

Udział w kolokwium 1h

152 h - 6 ECTS

Literatura:

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch B1, Hueber 20016

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch B1, Hueber 20016

Ganczar Maciej, Matusiak Katarzyna, Hörverstehen, podręcznik do nauki języka niemieckiego ze słuchu, Poltext, 2017

Drecke Michael, Lind Wolfgang, Wechselspiele neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnwrarbeit im Deutschunterricht, Langenscheidt 2011

Sander Ilse, Braun Birgit, Doubek Margit, DaF kompakt B1, Kurs und Übungsbuch, Deutsch als Fremdsprache, Für Erwachsene, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2015

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte B1+ , Mittelstufe neu, Kursbuch, Kursbuch mit Audio-CD, Klett 2017

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte B1+ , Mittelstufe neu, Arbeitsbuch, Arbeitssbuch mit Audio-CD, Klett 2017

Efekty uczenia się:

K_W12, K_U08, K_U11, K_U12, . K_W02, K_U04.. K_K02, K_K03, K_K10.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po piątym i szóstym semestrze na podstawie ocen uzyskanych przez studenta podczas zajęć (oceny za wypowiedzi ustne i prace pisemne). Egzamin z słuchania i mówienia po 6 semestrze jako część składowa egzaminu z PNJN

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Techmańska
Prowadzący grup: Małgorzata Techmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas lektoratu ćwiczone są kluczowe sprawności językowe, czyli komunikowanie się oraz mówienie, jak i rozumienie tekstu słuchanego.

Założenia przedmiotu to:

-rozwijanie sprawności językowych takich jak: reagowanie językowe i słuchanie, mówienie z naciskiem na komunikację,

-wykształcenie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennych.

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- słuchanie i mówienie

jednostka - Instytut Neofilologii

Kierunek - filologia angielska

studia pierwszego stopnia

profil ogólnoakademicki

kod przedmiotu - 0400-AG1-3JNHMP

przedmiot obowiązkowy

III rok, V i VI semestr

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, po 30 godzin w V i VI semestrze

6/10 punktów ECTS

Ogólny nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 60/120 h

Udział w konsultacjach – 10 h

Przygotowanie do zajęć – 40 h

Przygotowanie do kolokwium -10 h

Przygotowanie do egzaminu – 30 h

Udział w egzaminie 1 h

Udział w kolokwium 1h

152 h - 6 ECTS

Literatura:

Breitsameter A.,Glas-Peters S.,Pude A., Menschen,B1, Deutsch als Fremdsprache,Kursbuch, Hueber 2015.

Breitsmetter A., Glas-Peters S., Pude A., Menschen B1, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch, Hueber 2015.

Drecke M, Wechselspiel neu. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht, Langenscheidt 2011

Swerlowa O., Grammatik im Gespräch, Arbeitsblätter für den Deutschunterricht, Langenscheidt, 2008

Ganczar M., Matusiak K., Hörverstehen, podręcznik do nauki języka niemieckiego ze słuchu, Poltext, 2017.

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte B1+ , Mittelstufe neu, Kursbuch, Kursbuch mit Audio-CD, Klett 2017

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Aspekte B1+ , Mittelstufe neu, Arbeitsbuch, Arbeitssbuch mit Audio-CD, Klett 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.