Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań w językoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3MBJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań w językoznawstwie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalistyczne
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

1. Student zna podstawowe zagadnienia, terminologię i metodologię z zakresu językoznawstwa.

2. Student dostrzega związki pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.

3. Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych kierunków w językoznawstwie.

4. Student potrafi dostrzegać zjawiska językowe, opisywać je i analizować, posługując się poznanym metajęzykiem.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Pełny opis:

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, czynnego uczestnictwa w zajęciach i końcowego testu pisemnego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zgłoszenia się na dyżur osoby prowadzącej przedmiot (odpowiedź ustna z materiału omówionego w trakcie zajęć, na których student był nieobecny).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

Najnowsze prądy w językoznawstwie 0400-AS1-3SNTL
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Pełny opis:

Zapoznanie z głównymi metodami i procedurami badawczymi z językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem metod współcześnie stosowanych w opisie języka.

Ukształtowanie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia własnych badań oraz zastosowania poznanych metod.

Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.