Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - doskonalenie D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3MOD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki - doskonalenie D
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki - doskonalenie D 0400-AG1-3MOD

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki - doskonalenie D 0400-AG1-3MOD

Założenia (opisowo):

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2. Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z przedmiotu: praktyczna nauka języka niemieckiego cz. 2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego ma na celu wykształcenie zintegrowanych umiejętności mówienia, pisania i czytania, a także rozumienia ze słuchu.

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- pisanie

jednostka - Instytut Neofilologii

Kierunek - filologia angielska

studia pierwszego stopnia

profil ogólnoakademicki

kod przedmiotu - 0400-AG1-3MOD

przedmiot obowiązkowy

III rok, V semestr

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 20 godzin w V semestrze

2 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 20 godzin (0,75 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 20 godzin (0,75 ECTS)

Konsultacje - 5 h

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nich - 12 h (0,5 ECTS)

Razem: 57 godzin= 2 punkty ECTS

Literatura:

Funk, Kuhn, Demme, Winzer- studio d, B 1, 2008, Cornelsen

Braun, Dengler, Fuegert, Hohmann - Mittelpunkt B 1+, 2018, Klett

Efekty uczenia się:

1. K_W12, K_UO8, K_U11, K_U12, K_U14

2. K_WO2, K_UO4,

3. K_WO2

4. K_WO3, K_UO1,K_UO4

5. K_WO4, K_UO1, K_UO6

6. K_WO4, K_UO1, K_W13, K_U11

7. K_UO3, K_U12, K-KO1+

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 20 godzinach w V semestrze na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz pozytywnych wyników testów.

Wymóg zaliczenia na poziomie minimum 60% punktacji testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki - doskonalenie D 0400-AG1-3MOD

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki - doskonalenie D 0400-AG1-3MOD

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego- czytanie i pisanie

jednostka - Instytut Neofilologii

Kierunek - filologia angielska

studia pierwszego stopnia

profil ogólnoakademicki

kod przedmiotu - 0400-AG1-3MOD

przedmiot obowiązkowy

III rok, V semestr

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 20 godzin w V semestrze

2 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 20 h. (0,75 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 20 h. (0,75 ECTS)

Konsultacje - 5 h

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nich - 12 h (0,5 ECTS)

Razem: 57 godzin= 2 punkty ECTS

Literatura:

Funk, Kuhn, Demme, Winzer- studio d, B 1, 2008, Cornelsen

Braun, Dengler, Fuegert, Hohmann - Mittelpunkt B 1+, 2018, Klett

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.