Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-3TBAs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia użytkowe: teksty z zakresu biznesu i administracji
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalistyczne
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka 0400-AS1-2GSE
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-morfologia 0400-AS1-1GOMM
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

PNJA - gramatyka praktyczna 1 0400-AH1-1PGR
PNJA Pisanie akademickie 3 0400-AS1-3PWR
PNJA Słownictwo 3 0400-AS1-3PSL

Założenia (opisowo):

Studenci poznają podstawy teoretyczne i praktyczne z zakresu tłumaczeń tekstów specjalistycznych związanych z tematyką biznesu i administracji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przypomnienie studentom specyfiki odmian tekstów służących do komunikacji w celach zawodowych (technolektów, profesjolektów i socjolektów) oraz przygotowanie ich do tłumaczenia .

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Nakreślenie tła obszaru języka specjalistycznego i jego cech

Podstawy teoretyczne profesjonalnego przekładu

Praktyczne ćwiczenia w tłumaczeniu interlingwalnym

Problematyka przekładu specjalistycznego: trudności i sposoby ich rozwiązywania, strategie i techniki, warsztat pracy tłumacza tekstów specjalistycznych

Etyczne aspekty tłumaczenia specjalistycznego

Wstępne zapoznanie z rynkiem tłumaczeń tekstów z zakresu biznesu i administracji

Literatura:

Kielar, B. Z. i Grucza, S. 2003. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Języki Specjalistyczne 3. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.

Hejwowski, K., (2004a), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejwowski, K., (2004b),Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko: Wydawnictwo Wszwchnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K., (2015), Iluzja przekładu, Katowice: Śląsk Sp. Z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Belczyk,, A., (2004), Poradnik tłumacza : z angielskiego na nasze, Kraków : Idea

Lukszyn, L. i Zmarzer, W. 2001. Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Słowiańskich UW.

Grucza, S. 2013. Lingwistyka języków specjalistycznych. Wydanie II. Warszawa: IKL@.

Karpiński, Ł. 2008. Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa: KJS.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe terminy w dziedzinie tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

2. Student charakteryzuje problematykę i kierunki rozwoju dziedziny

3. Student poddaje analizie krytycznej różne teksty specjalistyczne

4. Student identyfikuje problemy związane z tłumaczeniem specjalistycznym.

5. Student potrafi przedstawić wyniki analizy tekstu specjalistycznego

6. Student potrafi wykorzystać wiedzę o tłumaczeniu przy przekładzie terminologii specjalistycznej

7. Student potrafi dokonać analizy językowej tekstu specjalistycznego

8. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła i programy komputerowe

9. Student współpracuje w zespole w celu poprawnego wykonania zadania.

10. Student docenia potrzebę ustawicznego kształcenia swoich kompetencji zawodowych i językowych.

11. Student identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

• Wykonanie tłumaczeń wszystkich zleconych tekstów.

• Zaliczenie kolokwium pisemnego (próg zaliczenia wynosi 60%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski, Beata Piecychna
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski, Beata Piecychna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.