Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury angielskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-1HLE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz sprawność językową.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

To przeglądowy, wstępny kurs literatury angielskiej, omawiający "kanoniczne" utwory literatury angielskiej w perspektywie chronologicznej i historycznej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieł literackich. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje literaturoznawcze oraz biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim dla celów akademickich. Kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju literatury angielskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów biograficznych oraz głównych nurtów, gatunków, motywów itd.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_7

Rok studiów / semestr(y): II, 3-4

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Punkty ECTS 3+2=5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady i ćwiczenia) 90h

przygotowania do ćwiczeń oraz testów zaliczających ćwiczenia 40h

przygotowania do egzaminu 15 h

Razem 135h - (odpowiada 5pkt ECTS)

Literatura:

Abrams, M.H. and Greenblatt ( eds.) (2000), "The Norton Anthology of English Literature". W.W. Norton and Company, 7th edition

Carter, R. and Mac Rae, J. (2001) "The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland" Routledge.

Daiches, D. (1994) "A Critical History of English Literature" London: Mandarin Paperback.

Drabble, M. (2004), 'The Oxford Companion to English Literature" Oxford University Press

Marcus,L. and Nichols, P. (2005) "The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature" Cambridge University Press

Mroczkowski P. , "Historia literatury angielskiej" Ossolineum 2004

Zbierski H., "Historia literatury angielskiej" Poznań. Oficyna Wydawnicza Atena, 2002.

Efekty uczenia się:

K_WO3, K_WO5 K_W07

K_U01, K_U02, K_U07, K_U12

K-K04, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Informacje o metodach i kryteriach oceniania zamieszczone zostały w okienkach informacyjnych dla poszczególnych grup

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.