Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2AMS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o USA
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

 będą doskonalić krytyczne myślenie, analizę trendów, myśli i argumentów

 będą potrafić połączyć elementy tej kulturowo-politycznnej układanki w sensowną i logiczną całość

 zapoznają się z materiałami źródłowymi oraz będą w stanie dokonać ich prawidłowej analizy

 będą ćwiczyć sztukę analizowania, krytycznego czytania tekstów źródłowych, formułowania i obrony argumentów oraz publicznej prezentacji wybranego zagadnienia z tematyki kursu


 celem kursu jest również rozwijanie intelektualnej ciekawości obcej kultury i tolerancyjne podejście do poznawanych jej aspektów, tym samym rozwijając postawę otwartośći wobec Innego.


Skrócony opis:

Analiza tekstów związanych z tematyką wykładu.

Pełny opis:

1. Mit amerykańskiego marzenia – geneza I znaczenie.

2. Deklaracja Niepodległości.

3. Konstytucja USA.

4. Wstęp do problematyki współczesnych Stanów Zjednoczonych.

5. Geografia USA.

6. Historia i teraźniejszość bilateralnych stosunków Polska – USA.

7. Przyczyny i definicja antyamerykanizmu we współczesnym świecie.

8. Stosunki rasowe (2 sesje).

9. Język i kultura Afro-Amerykanów.

10. Masowa konsumpcja jako cecha narodowa (?) USA.

11. Żywienie i otyłośc – omówienie przyczyn amerykańskiej epidemii nadwagi.

12. Problem posiadania broni a konstytucja.

13. Współczesne partie polityczne USA.

14. Finalny test semestralny.

Literatura:

1. Althen, G., [2003] American Ways. A Guide for Foreigners in the United States. Intercultural Press Inc. Yarmouth.

2. American Studies Journals (available in the college library)

3. Baudrillard J., [2001] Ameryka. Sic!, Warszawa.

4. Baudrillard J., [2005] Symulakry i symulacja. Sic!, Warszawa.

5. Berry, Jeffrey M., Jerry Goldman, Kenneth Janda. The Challenge of Democracy. 3rd Ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 1992.

6. Bode, Carl. American Perspectives. Washington: United States Information Agency, 1992.

7. Boorstin D. J., [1974]The Americans: The Democratic Experience. Vintage Books, New York.

8. Bosrock M.M. [2001] Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Przewodnik dla podróżujących w interesach i nie tylko. Wig-Press, Warszawa.

9. Bromhead, Peter. Life in Modern America. New York: Longman, Inc. 1990.

10. Buchanan, P.J., [2005] Śmierć Zachodu. Wektory, Wrocław.

11. Crevecoeur, J. H. St. J., [1782] Letters from an American Farmer. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, http://www.gutenberg.org/etext/4666.

12. Daniels, Roger. Coming to America. Princeton: Harper Perrenial. 1992.

13. De Tocqueville, A., [2003] Democracy In America. Penguin Books, London.

14. Dickens C. American Notes. http://manybooks.net/titles/dickenscetext96amnts10.html#

15. Faul, S., [1999] Xenophobe’s Guide to the Americans. Oval Books, London.

16. Fiedler E., Jansen R., Norma-Risch M., [1990] America in Close-up. Longman.

17. Fiedler, Eckhard. America in Close-Up. Longman, 2000.

18. Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

19. Huntington, S. P., [2004] Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. Simon & Schuster, New York.

20. Kammen, Michael. People of Paradox. New York: Cornell University Press, 1994.

21. Klein, N., [2002] No Logo. Picador, New York.

22. Levy, B.H., [2006] American Vertigo. Travelling in the Footsteps of Tocqueville. Random House, New York.

23. Longman Dictionary of English Language and Culture, London: 2003

24. Luedtke, Luther. Making America. Washington: United States Information Agency, 1995.

25. Michałek, Krzysztof. Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001. Warszawa: Mada, 2004.

26. Michałek, Krzysztof. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.

27. Oxford Guide to British and American Culture, Oxford, 2005.

28. Portes, Jacques. Stany Zjednoczone dzisiaj. Władcy świata? Wrocław: Larousse Polska, 2003.

29. Stevenson, Douglas K. American Life and Institutions. Stuttgart, 1996.

30. Tirman, J., [2006] 100 Ways America is Screwing Up the World. HarperCollins e-books. http://www.fictionwise.com/

31. USIS publications (books and online publications)

32. Walzer, M., [1992] What It Means to Be an American. Marsilio, New York.

Efekty uczenia się:

Rozumienie kultury USA, rozumienie historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,

Metody i kryteria oceniania:

 obecność na zajęciach, przygotowanie, czynna partycypacja w zajęciach.

 Praca domowa oraz dodatkowe, dłuższe zadania

 prezentacja na wybrany przez siebie temat

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kirk Palmer
Prowadzący grup: Kirk Palmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu kuluroznawstwa oraz umiejętności analizy i interpretacji produktów kultury. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje kulturoznawcze.

Pełny opis:

Kurs ten został zaprojektowany tak, aby dać studentom możliwość rozwijania podstawowe umiejętności analizy i interpretacji produktow kultury (filmu, muzyki, journalism). Uczęszczający na zajęcia mają opanować podstawową terminologię używaną do opisu utworów literackich i tekstow kultury, a równocześnie mają ćwiczyć sprawność analizy i interpretacji. Materiałem do ćwiczeń są teksty kultury amerykańskiej: od XVIII-ego wieku do czasów współczesnych. Oprócz doskonalenia umiejętności lektury, kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju kultury amerykańskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów, oraz głównych nurtów i zjawisk kultury, itd.

Literatura:

1. Highbrow, Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy In America, by Lawrence Levine, Cambridge, MA: Harvard University Press 1988

2. A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed. Michael Payne, Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

3. Concise Oxford Companion to American Literature, Oxford: Oxford University Press, 1988

4. The American Tradition in Literature, Volumes 1 and 2, ed S. Bradley et al, New York: Random House, 1981.

5. The College Anthology of American Literature, ed. by Zygmunt Mazur, Kraków: Universitas 1998.

A People and a Nation. Vol. 1 & 2. Ed. By M.B. Norton et al, Boston: Houghton Mifflin Co. 1986

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze amerykańskiej (pytania zamknięte oraz otwarte).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.