Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - umiejętności łączone 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2PJS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - umiejętności łączone 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (CEF)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Gramatyka praktyczna Fonetyka praktyczna Umiejętności łączone Pisanie akademickie

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semester rok II, III i IVsemestr

Wymagania wstępne : zaliczenie PNJA 1

Punkty ECTS : 20

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 240 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

240 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 10 x 1h= 10h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).5 x 1h=5h

Realizacja zadań projektowych.40h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

16h + 3h=19h

Razem:494h (odpowiada 20 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

240 +5+3h = 248h odpowiada 10 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

240+180 + 10 + 40 + 16 = 486h odpowiada 19,5 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza:

K_W09, K_W10, K_W13, K_W04, K_W02

EK – umiejętności:

K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U02, K_U11, K_U13

EK – kompetencje:

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B) cykl PNJA - ezamin pisemny.

Oceny:

55- 69% = 3

70-75% = 3.5

76- 85 %= 4

86-90%= 4.5

91-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Foulds, Magdalena Łapińska
Prowadzący grup: Peter Foulds, Magdalena Łapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie kursu student rozwinie swoje umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania. Poszerzy zakres słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem różnych rejestrów językowych. Posiądzie umiejętność komponowania logicznych wypowiedzi przy użyciu uporządkowanej argumentacji.

Pełny opis:

Family and relationships (Związki międzyludzkie)

Men vs. Women – gender bias (Uprzedzenia ze względu na płeć)

Education (Edukacja)

Juvenile delinquency – who's to blame? (Przestępczość młodocianych – kto ponosi odpowiedzialność?)

Capital punishment (Kara śmierci)

Compensation culture (Fenomen pozwów konsumenckich)

Ageism (Uprzedzenia ze względu na wiek)

Medical issues (Dylematy moralne współczesnej medycyny)

National stereotypes and racial discrimination (Uprzedzenia rasowe, stereotypy narodowe)

Globalisation (Globalizacja)

Literatura:

Blackman, D. (1995). Tests in English. Phrasal Verbs. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Capel, A. and W. Sharp (2002). Objective Proficiency. Cambridge: CUP.

Flower, J. and M. Berman (1994). Build Your Vocabulary 3. Hove: Language Teaching Publications.

Gude, K. and M. Duckworth (1996). Proficiency Masterclass. Oxford: OUP.

McCarthy, M. and F. O’Dell (1994). English Vocabulary in Use upper-intermediate & advanced. Cambridge: CUP.

McRae, J. and L Pantaleoni. (1990). Chapter & Verse. An interactive approach to literature. Oxford: OUP.

Mann, R. (2000). Proficiency Gold. Harlow: Pearson Education Limited.

Misztal, M. (1997). Tests in English. Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Moore, J. (2005). Common Mistakes at Proficiency. Cambridge: CUP.

Newbrook, N. (1998). Extracts. English fiction for advanced students. London: Mary Glasgow Magazine.

Side, R. nad G. Wellman (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Pearson Education Limited.

Thomas, B.J. (1989). Advanced Vocabulary and Idiom. London: Edward Arnold.

Watcyn-Jones, P. (1996). Test Your Vocabulary 3. London: Penguin Books Ltd.

Watcyn-Jones, P. (2000). Test Your Vocabulary 4. Harlow: Pearson Education Limited.

Workman, G. (1996). Making Headway. Phrasal Verbs and Idioms. Advanced. Oxford: OUP.

The Guardian Weekly www.onestopenglish.com/News/Magazine/News/news.htm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.