Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański w kulturze i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3CPR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański w kulturze i sztuce
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Poziom językowy B1/B1+ wg skali ESOKJ oraz elementarna wiedza i znajomość słownictwa z zakresu sztuki i kultury Hiszpanii.

Skrócony opis:

Zapoznanie ze słownictwem i terminami języka hiszpańskiego w zakresie różnego rodzaju sztuk. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i struktur frazeologicznych w dziedzinie kina, teatru, muzyki i współczesnych zjawisk kulturowych.

Omawianie filmu, książki, audycji, sztuki, dzieła malarskiego i muzycznego. Tłumaczenie tekstów, w których stosowana jest terminologia specjalistyczna.

Pełny opis:

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-3CPR

Język przedmiotu Język hiszpański

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – fakultatywny, MK_8 Język hiszpański rozszerzony(60 godzin)

Rok studiów /semestr III rok/ VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Studenci zaczynają naukę od poziomu B1+

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 3 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 10 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim: 10godzin

Razem: 74 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 1,25

o charakterze praktycznym 70 2,5

Literatura:

Musica y canciones de Espana, PLaneta 1991

Maravillas de Espana, Ediciones Rayuela 1990

Espanol 2000 Cultura

Materiały pochodzące z TVE oraz ze stron internetowych:

Piosenki współczesnych artystów ilustrujące zmiany społeczne (Peret, Beba, Calle 13)

Programy satyryczne np.Luthiers

Materiały własne prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG9, , KA6_WK1,

KA6_ UW4, KA6_ UW6, KA6_ UK1, KA6_ UO1, KA6_ UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu po VI semestrze : zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.