Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3EJH Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę i umiejętności na poziomie językowym B1 według skali ESOKJ:

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zdobycia umiejętności językowych na poziomie B2 według skali ESOKJ:

-Zdobycie umiejętności płynnej i poprawnej wypowiedzi na różne tematy

-Poprawne użycie słownictwa w odpowiednim kontekście

-Poprawna intonacja języka oraz właściwe wykorzystanie umiejętności fonetycznych

-Umiejętność wychwytywania ważnych informacji poprzez pytania do tekstu słuchanego

-Sporządzanie sprawozdania na podstawie słuchanego tekstu.

-Umiejętność udzielania odpowiedzi po jednokrotnym wysłuchaniu tekstu

-Określanie idei głównej tekstu i poszczególnych paragrafów

- Streszczanie selektywne tekstu i jego parafraza

-Uczestnictwo w dyskusjach, negocjacjach, organizowanie debaty oraz wyrażanie własnych opinii

-Wyszukiwanie argumentów popierających lub zaprzeczających twierdzeniom dotyczącym tekstu

-Praktyczne użycie słownictwa i konstrukcji gramatycznych w wypowiedzi pisemnej w formie rozprawki, opowiadania, definicji, komentarza.

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-3EJH

Język przedmiotu Język hiszpański

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy, Moduł 4 Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego_3 PNJH

Rok studiów /semestr III rok/ V i VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Studenci zaczynają naukę od poziomuB1 wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 120 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 10 ECTS egzamin 0,00

Udział w ćwiczeniach: 120h

Przygotowanie do zajęć: 90h

Realizacja zajęć projektowych: 10h

Udział w konsultacjach: 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 10+8=18h

Razem: 258 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 148 6

o charakterze praktycznym 230 9,5

Literatura:

Castro Francisca, Uso de español, Superior, Edelsa, Grupo Didascalia SA,2000

Coronado Gonzalez M.L., Gramática y ejercicios, nivel superior.Materia prima,1996, SGEL, Madrid

García Santos J.F., Sintaxis del español,1993,Gramática del español, Lengua Extranjera, Salamanca

Moreno Concha García, Curso Superior de español, 1993,Salamanca

Nuevo español 2000 mil Superior, Sociedad Española de Libreria S.A., 2007

Sueña 3,4 -método de español, Anaya, Madrid 2000

Prasa hispanojęzyczna:El País, ABC, La Vanguardia, El Mundo, Hola

DVD, nagrania telewizyjne i radiowe

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4,

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem po 6 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Furman
Prowadzący grup: Ludmiła Furman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.