Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - mówienie/pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3JHMP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - mówienie/pisanie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę i umiejętności na poziome B1 wg skali ESOKJ.


Skrócony opis:

Student stosuje poprawna ortografię i pisownię, odpowiednie tryby i czasy, mowę zależną i niezależną oraz styl formalny i nieformalny w redagowaniu prac pisemnych o następujących formach: list formalny, tekst argumentacyjny, opis miejsca, osoby, informacja, wiadomość sms, mail, recenzja książki, filmu.

Wyraża własny sąd i wymienia opinie, mówi o doświadczeniach osobistych i odczuciach w związku z różnymi tematami.

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-3JNH

Język przedmiotu Język hiszpański

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 4, PNJH 3

Rok studiów /semestr III rok/ V i VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Studenci zaczynają naukę od poziomuB1/ B1+ wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 60 godzin-ćwiczenia

Dokończenie lub opracowanie w domu: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do egzaminu : 20 godzin

Razem: 144 godziny

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 5

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 2,0

o charakterze praktycznym 144 5,0

Literatura:

ARTUÑEDO GUILLÉN, Belén; GONZÁLEZ SÁINZ, Mª Teresa, Taller de escritura. Guía didáctica. Niveles medio y avanzado, Madrid, Edinumen, 2001.

Taller de escritura. Cuaderno de actividades. Niveles medio y avanzado, Madrid, Edinumen, 2000.

COTO BAUTISTA, Vanessa; TURZA FERRÉ, Anna, Tema a tema. Nivel B2, Madrid, Edelsa, 2011.

DÍAZ REGUERA, Raquel, Laboratorio portátil de escritura, Sevilla, TTT, 2ª ed., 2015.

GARCÍA MIRANDA, Carlos, Este libro lo escribes tú. 78 retos de escritura creativa, Barcelona, Espasa, 2015.

ONIEVA MORALES, Juan Luis, Curso básico de redacción, Madrid,Verbum, 4ª ed., 2006.

VERDIA, Elena (coord.) [et al.], En acción. Curso de español 3. Nivel B2, Madrid, enClave-ELE, 2010

VV.AA., Método de español para extranjeros Prisma. Nivel intermedio. B1+ B2 Fusión, Madrid, Edinumen, 2009.

http://elpais.com/

http://ideasparalaclase.com/

http://pinterest.com

Efekty uczenia się:

K_W04 K_W07 K_W09 K_W10

K_U01 K_U03 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13

K_K01 K_K07 K_K_K08 K_ K09 K_K10

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę po 5 i 6 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Liso
Prowadzący grup: Natalia Liso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.