Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - doskonalenie: wypowiedź pisemna (B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3MOD3 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański - doskonalenie: wypowiedź pisemna (B2)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada umiejętności językowe na poziomie B1 wg skali ESKOJ.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Streszczenie i wypowiedź pisemna od poziomu B1 do B2

-Określanie idei głównej tekstu i poszczególnych paragrafów

- Streszczanie selektywne tekstu i jego parafraza

-Selekcjonowanie i porządkowanie informacji w celu ich prezentacji

-Zapoznawanie się z różnymi formami wypowiedzi pisemnej oraz pisanie: (do wyboru: artykuł lub komentarz, analiza lub esej, recenzja, streszczenie.

-Parafrazowanie tekstu, używanie synonimów, antonimów, dedukowanie znaczeń wyrazu z kontekstu

-Używanie bogatego słownictwa i złożonych konstrukcji gramatycznych w wypowiedzi pisemnej

-Ćwiczenie umiejętności wychwytywania ważnych informacji poprzez pytania do tekstu słuchanego

-Sporządzanie sprawozdania i streszczenia na podstawie słuchanego tekstu.

Pełny opis:

Profil studiów Praktyczny

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0400-AH1-3MOD3

Język przedmiotu hiszpański

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy, Moduł 5 PNJH doskonalenie

Rok studiów /semestr III rok/ V semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Studenci zaczynają naukę od poziomu B1 wg skali ESKOJ

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 20 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Przygotowanie do zajęć: 10 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 20 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zaliczenia :3 godziny

Razem: 57 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 /1

o charakterze praktycznym 57 /2

Literatura:

Prasa w języku hiszpańskim:Geo, Quo,National Geographic, etc.

La Revista española, ? Español, sἱ gracias?,

Método Sueña 3 i 4, Anaya ,2000

!Viva la cultura!, Clave, 2007

Reportaże z TVE

Efekty uczenia się:

K_W04 K_W09 K _W10

K_U01 K_U03 K_U06 K_U08 K_U11

K_K01 K_K03 K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę po 5 semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.