Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku hiszpańskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3TER Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja oficjalna i handlowa w języku hiszpańskim
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami używanymi w oficjalnej komunikacji handlowej w jęz. hiszpańskim. Zajęcia rozwijają umiejętności:

- poprawnego stosowania terminologii specjalistycznej

- prowadzenia korespondencji handlowej (sporządzanie notatek handlowych, sprawozdań, raportów, prezentacji)

- pisania CV i listów motywacyjnych oraz analizowania ogłoszeń i ofert pracy

- prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji

- czytania, analizy i tłumaczenia tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, mediów i polityki, turystyki

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3TER

Język przedmiotu: j. hiszpański

Rodzaj przedmiotu:

Status przedmiotu – fakultatywny, Moduł 11 Specjalizacyjny moduł: Język hiszpański w administracji i biznesie

Rok studiów /semestr:

III rok/ VI semestr studiów

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Studenci zaczynają naukę od poziomu B1+

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin-ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Dokończenie lub opracowanie w domu: 20 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Razem: 84 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin;Punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34/1,5

- o charakterze praktycznym: 84/3

Literatura:

- Felices, A. et al, Espanol para el comercio internacional, Edinumen, Madrid, 1998.

- Gomez de Enterria, J., Correspondencia oficial en espanol, SGEL, Madrid, 1990.

- Gomez de Enterria, J., La comunicacion escrita en la empresa, SGEL, Madrid, 2002.

- Palomino, M.A., Tecnicas de correo comercial, Edelsa, Madrid, 1997.

- Siles, J. et al, El espanol de los negocios, SGEL, Madrid, 1989.

- De Prada, M., Montserrat Bovet, P., Entorno Empresarial. Nivel B2, Edelsa, S.A., Madrid, 2008.

- Majewska-Bartkowiak, E.; Cano Santana E.: Słownik handlowo-finansowy polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski. Poltext, Warszawa, 2008.

- Gorman, M., Henson, M., Manual of Business Spanish, Routlege, 2006

- Gorman, M., Henson, M, Correspondencia de comercio, Routlege, 2005

- López Moreno, España contemporánea. SGEL, 2005

- VV.AA., Jak pisać po hiszpańsku, Langenscheidt, 2006

- Orłowski, A., Orłowska, N., Korespondencja handlowa i naukowa w języku hiszpańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2014.

- Lachowolska-Stefańska, Z., Mały podręcznik tekstów pisanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 1996.

- Źródła internetowe

- Dokumenty prawne

- Wzory korespondencji oraz dokumentów w j. hiszpańskim

- Materiały własne prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

EK- Wiedza:

K_W09, K_W10, K_W04, K_W11, K_W02

EK- umiejętności:

K_U11, K_U01, K_U03, K_U06, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14

EK- kompetencje:

K_K01, K_K07, K_K09, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zrealizowanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych, napisanie wyznaczonych dokumentów w ramach korespondencji handlowej, uzyskanie minimum 60% z testów pisemnych oraz aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Formy zaliczenia przedmiotu po VI semestrze: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Liso, Paola Montalbo Cardo
Prowadzący grup: Natalia Liso, Paola Montalbo Cardo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.