Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kultury i historii USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2ACHW Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kultury i historii USA
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Integralną częścią zajęć jest praca domowa w postaci analizy i odpowiedzi na pytania na podstawie artykułu prasowego, artykułu naukowego, fragmentu monografii książkowej z danego zakresu zajęć. Warunki uzyskania oceny z przedmiotu:

-nie więcej niż dwie nieuzasadnione nieobecności

-udział oraz zaliczenie testu końcowego,

wygłoszenie krótkiej prezentacji oraz przedstawienie portfolio multimedialnego dotyczącego wybranego aspektu USA oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach bez usprawiedliwienia może stanowić podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Skrócony opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Pełny opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Integralną częścią zajęć jest praca domowa w postaci analizy i odpowiedzi na pytania na podstawie artykułu prasowego, artykułu naukowego, fragmentu monografii książkowej z danego zakresu zajęć. Warunki uzyskania oceny z przedmiotu:

-nie więcej niż dwie nieuzasadnione nieobecności

-udział oraz zaliczenie testu końcowego,

wygłoszenie krótkiej prezentacji oraz przedstawienie portfolio multimedialnego dotyczącego wybranego aspektu USA oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach bez usprawiedliwienia może stanowić podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, z aktywnym udziałem studenta.

1. The funny industry of America - przemysł rozrywkowy USA – jego historia i prezentowany przez niego prześmiewczy wizerunek Ameryki.

2. A nation of immigrants. Ameryka jako kraj imigrantów - geneza, źródła i historia fal imigracji do USA.

3. Historia zimnej wojny w kontekście współczesnej polityki zagranicznej USA.

4. 9/11 – zamachy terrorystyczne 11 września – przyczyny oraz skutki dla USA.

5. Hollywoodzkie spojrzenie na wojnę – analiza wybranych filmów, relacje Hollywood z armią amerykańską. Propaganda pro-amerykańska.

6. Polityka językowa w USA. Status języka angielskiego w USA. Status mniejszości językowych.

7. Who needs first ladies? – rola ‘instytucji’ pierwszej damy w historii USA.

Literatura:

1. SCHUCK P. H. AND JAMES Q. WILSON (eds.) (2008) Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.

2. ROBB L. D. (2004) Operation Hollywood. How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. New York: Prometheus Books.

3. BREWER S. A. (2009) Why America Fights. Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

4. ROLLINS P.C. AND JOHN E. O’CONNOR (eds.) (2008) America’s Wars in Film and History. Why We Fought. Kentucky: The University Press of Kentucky.

5. LOVEVALL F. (2002) Terrorism and 9/11. A reader. Boston: Houghton Mifflin Company.

6. TRUMAN M. (1995) First Ladies. An Intimate Group Portrait of White House Wives. New York: Fawcett Books.

7. MASLON L. AND MICHAEL KANTOR (2008) Make’em Laugh. The Funny Business of America. New York: Twelve.

8. HARRIS B. (2005) First Ladies Factbook. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

9. Gaddis J. . Teraz juz wiemy. Howa historia zimnej wojny. Warszawa, Amber, 1997.

10. ________. Bezład. trans. Krzysztof Murawski. Warszawa: Editions Spotkania, 1993.

11. ________. Strategies of Containment, Oxford: Oxford University Press, 1982.

12. ________. The Game Plan. USA vs USSR. Translated by Jerzy Kowalski. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

13. ________. The United States and the End of the Cold War, New York: Oxford University Press, 1992.

14. Brzeziński Z.. Wielka Szachownica. Trans. Tomasz Wyżyński. Warszawa: Politeja, 1997.

15. Daalder I.H. and Lindsay J.M. 2003 America Unbound The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press

16. Crawford, J. (ed.), [1992] Language Loyalties. A Sourcebook on the Official English Controversy. The University of Chicago Press, Chicago.

17. Dendrinos B., Gounari P., Macedo D., The Hegemony of English, Paradigm Publishers, Colorado 2003.

18. Kamensky, J., Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New England. Oxford University Press, 1997, Oxford

19. Phillipson R., Linguistic Imperialism, Oxford University Press, New York 1992.

20. Daniels, R., [2002] Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Perennial, New York.

21. Daniels, R., [2005] Guarding the Golden Door. American Immigration Policy and Immigrants since 1882. Hill and Wang, New York.

22. Gabaccia, D. R., [2002] Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. Blackwell Publishers, Oxford.

Efekty uczenia się:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim w zakresie badań kulturowych integrujących takie dziedziny jak socjologia, politologia, historia i inne.

K_W01 Ocena formatywna: Bieżąca ocena jakości wystąpień, prezentacji, argumentów.

Ocena sumatywna: kolokwium semestralne.

2. Ma ugruntowaną, przekrojową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego Stanów Zjednoczonych jak również podstaw ich systemu politycznego.

K_W02 Ocena formatywna: Bieżąca ocena jakości wystąpień, prezentacji, argumentów.

Ocena sumatywna: kolokwium semestralne.

3. Potrafi dokonać selekcji oraz krytycznej ewaluacji wybranej przez siebie monografii naukowej z zakresu wiedzy o USA a następnie, wykorzystując poglądy innych autorów oraz własnych, formułować na tej podstawie wnioski argumentując je logicznie i merytorycznie w wypowiedzi ustnej w formie prezentacji.. K_U03 Ocena formatywna: ocena wystąpienia ustnego wg. Podanych kryteriów. Częścią oceny jest aspekt pozawerbalny: body language, ubiór, jakość i modulacja głosu, gesty, postawa, ruch, kontakt wzrokowy.

4. Przejawia intelektualną ciekawość wobec obcej kultury i poznawanych jej aspektów, demonstruje postawę otwartości i tolerancji wobec Innego. Śledzi aktualne wydarzenia kulturalne. K_K02 Bieżąca analiza partycypacji w zajęciach, feedback ze strony współuczestników debaty, członków grupy. Analiza postawy otwartości i tolerancji w zadanym eseju.

Metody i kryteria oceniania:

. Warunki uzyskania oceny z przedmiotu:

-nie więcej niż dwie nieuzasadnione nieobecności

-udział oraz zaliczenie testu końcowego,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sawczuk
Prowadzący grup: Tomasz Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Pełny opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Integralną częścią zajęć jest praca domowa w postaci analizy i odpowiedzi na pytania na podstawie artykułu prasowego, artykułu naukowego, fragmentu monografii książkowej z danego zakresu zajęć. Warunki uzyskania oceny z przedmiotu:

-nie więcej niż dwie nieuzasadnione nieobecności

-udział oraz zaliczenie testu końcowego,

wygłoszenie krótkiej prezentacji oraz przedstawienie portfolio multimedialnego dotyczącego wybranego aspektu USA oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach bez usprawiedliwienia może stanowić podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, z aktywnym udziałem studenta.

1. The funny industry of America - przemysł rozrywkowy USA – jego historia i prezentowany przez niego prześmiewczy wizerunek Ameryki.

2. A nation of immigrants. Ameryka jako kraj imigrantów - geneza, źródła i historia fal imigracji do USA.

3. Historia zimnej wojny w kontekście współczesnej polityki zagranicznej USA.

4. 9/11 – zamachy terrorystyczne 11 września – przyczyny oraz skutki dla USA.

5. Hollywoodzkie spojrzenie na wojnę – analiza wybranych filmów, relacje Hollywood z armią amerykańską. Propaganda pro-amerykańska.

6. Polityka językowa w USA. Status języka angielskiego w USA. Status mniejszości językowych.

7. Who needs first ladies? – rola ‘instytucji’ pierwszej damy w historii USA.

8. Zaliczenie.

Literatura:

1. SCHUCK P. H. AND JAMES Q. WILSON (eds.) (2008) Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.

2. ROBB L. D. (2004) Operation Hollywood. How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. New York: Prometheus Books.

3. BREWER S. A. (2009) Why America Fights. Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

4. ROLLINS P.C. AND JOHN E. O’CONNOR (eds.) (2008) America’s Wars in Film and History. Why We Fought. Kentucky: The University Press of Kentucky.

5. LOVEVALL F. (2002) Terrorism and 9/11. A reader. Boston: Houghton Mifflin Company.

6. TRUMAN M. (1995) First Ladies. An Intimate Group Portrait of White House Wives. New York: Fawcett Books.

7. MASLON L. AND MICHAEL KANTOR (2008) Make’em Laugh. The Funny Business of America. New York: Twelve.

8. HARRIS B. (2005) First Ladies Factbook. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

9. Gaddis J. . Teraz juz wiemy. Howa historia zimnej wojny. Warszawa, Amber, 1997.

10. ________. Bezład. trans. Krzysztof Murawski. Warszawa: Editions Spotkania, 1993.

11. ________. Strategies of Containment, Oxford: Oxford University Press, 1982.

12. ________. The Game Plan. USA vs USSR. Translated by Jerzy Kowalski. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

13. ________. The United States and the End of the Cold War, New York: Oxford University Press, 1992.

14. Brzeziński Z.. Wielka Szachownica. Trans. Tomasz Wyżyński. Warszawa: Politeja, 1997.

15. Daalder I.H. and Lindsay J.M. 2003 America Unbound The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press

16. Crawford, J. (ed.), [1992] Language Loyalties. A Sourcebook on the Official English Controversy. The University of Chicago Press, Chicago.

17. Dendrinos B., Gounari P., Macedo D., The Hegemony of English, Paradigm Publishers, Colorado 2003.

18. Kamensky, J., Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New England. Oxford University Press, 1997, Oxford

19. Phillipson R., Linguistic Imperialism, Oxford University Press, New York 1992.

20. Daniels, R., [2002] Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Perennial, New York.

21. Daniels, R., [2005] Guarding the Golden Door. American Immigration Policy and Immigrants since 1882. Hill and Wang, New York.

22. Gabaccia, D. R., [2002] Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. Blackwell Publishers, Oxford.

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o historii i kulturze amerykańskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.