Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2GMS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego- morfologia, składnia, semantyka
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

GO-ćwiczenia 0400-AS1-1DGC
GOJA - fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AN1-1DGP
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (lista przedmiotów):

GO-ćwiczenia 0400-AS1-1DGC
GOJA - fonetyka i fonologia języka angielskiego 0400-AN1-1DGP
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1 0400-AS1-1ILI

Założenia (opisowo):

Wykład w znacznym stopniu bazuje na wiedzy językoznawczej, którą studenci zdobyli w poprzednim roku w trakcie ćwiczeń z gramatyki opisowej języka angielskiego oraz wykładu z zakresu językoznawstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ugruntowanie i usystematyzowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu morfologii, składni i semantyki oraz przedstawienie ich w szerszym kontekście. W trakcie kursu studenci zostaną także zapoznani z ważniejszymi teoriami dotyczącymi opisu oraz metod analizy morfologicznej, składniowej i semantycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/językoznawstwo

Rok studiów: II

Semestr: III, IV

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiedzę językoznawczą, którą zdobył w poprzednim roku w trakcie ćwiczeń z gramatyki opisowej języka angielskiego oraz wykładu z językoznawstwa.

Liczba godzin dydaktycznych: 45h (wykład)

Metody dydaktyczne:

- wykład, dyskusja, analiza przykładów językowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 45h

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów: 20h

Udział w konsultacjach 4h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nich: 20h +2h = 22h

Razem: 91h

(odpowiada 3 punktom ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 49h (1,75 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 0h (0 pkt ECTS)

Literatura:

Carstairs-McCarthy, A. An Introduction to English Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press 2002.

Chalker, S. Current English Grammar. London: Macmillan 1984.

Cruse, A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics 2nd ed. Oxford: OUP 2004.

Downing, A. and P. Locke. A University Course in English Grammar. London: Prentice Hall 1992.

Huddleston, R. English Grammar - An Outline. Cambridge: Cambridge University Press 1991.

Hurford, J. R. and B. Heasley. Semantics: A Coursebook 2nd ed. Cambridge: CUP 2007.

Löbner, S. Understanding Semantics. London: Arnold 2002.

Lyons, J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: CUP 1995.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po IV semestrze. Student, aby móc zostać dopuszczonym do egzaminu, musi uprzednio otrzymać co najmniej 60% z trzech kolokwiów sprawdzających wiedzę odpowiednio z trzech modułów: morfologia, składnia oraz semantyka.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.