Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.niemiecki
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Wymagania (lista przedmiotów):

Drugi język obcy - j.niemiecki 0400-AS1-2LEKN
Drugi język obcy nowożytny-niemiecki 0400-FP1-2LENN

Założenia (lista przedmiotów):

Drugi język obcy - j.niemiecki 0400-AS1-2LEKN
Drugi język obcy nowożytny-niemiecki 0400-FP1-2LENN

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania sie językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania sie językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk humanistycznych

Pełny opis:

drugi język obcy - język niemiecki

jednostka: Wydział Filologiczny

kierunek; Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne

kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKN

dziedzina nauk humanistycznych

dyscyplina - językoznawstwo

II rok / I i II semestr

brak wymagań wstępnych

liczba godzin: 60

forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie

3 pkt ECTS

ogólny Nakład pracy studenta: 90 godzin w tym: udział w ćwiczeniach 60 godzin, przygotowanie do zajęć, zaliczeń 28 godzin, udział w konsultacjach: 2 godziny

nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 godziny = 2 pkt ECTS

nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 28 godzin= 1 ECTS

Efekty uczenia się:

H1A_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologie używane w filologii

H1A_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

H1A_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności i historycznego rozwoju

K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje używając rożnych źródeł i sposobów

H1A_U06 umie przedstawiać argumenty własne i innych autorów oraz potrafi formułować wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I i II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Garbaczewska
Prowadzący grup: Małgorzata Garbaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.