Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - rosyjski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności komunikowania się w j. rosyjskim w codziennych, podstawowych sytuacjach, a także umiejętność czytania i pisania w tym języku. Student zdobędzie także ciekawe i użyteczne informacje o realiach i kulturze Rosji.

Celem zajęć jest także zainteresowanie tematem i zbudowanie fundamentu do dalszej nauki języka rosyjskiego.

Nauka języka rosyjskiego na poziomie A1/A2 (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie).


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności komunikowania się w j. rosyjskim w codziennych, podstawowych sytuacjach, a także umiejętność czytania i pisania w tym języku. Student zdobędzie także ciekawe i użyteczne informacje o realiach i kulturze Rosji.

Celem zajęć jest także zainteresowanie tematem i zbudowanie fundamentu do dalszej nauki języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Drugi język obcy - język rosyjski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKR

Przedmiot uzupełniający.

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

II rok/ III i IV semestr studiów

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu 0400-AS1-1LEKR

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 12,5 godz.; udział w konsultacjach 2,5 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

H1A_W02: Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych - zaliczenie ustne.

H1A_U07: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku obcym - zaliczenie ustne.

H1A_U08: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym - test kontrolny.

H1A_U09: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym - ocena z przygotowania do zajęć.

H1A_U10: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny.

H1A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - obserwacja nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po III i IV semestrze.

W semestrze letnim 2020:

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 oraz e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.