Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - składnia języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2SKGO Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: GO - składnia języka angielskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu:

Student pozna podstawowe terminy i używane w opisie składni angielskiej,

będzie miał uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów zdań i ich struktury w języku angielskim,

będzie potrafił posługiwać się pojęciami z zakresu składni,

będzie potrafił przeprowadzić analizę zdania

będzie potrafił wykorzystać wiedzę ze składni angielskiej w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz)

Skrócony opis:

Realizowane treści merytoryczne: jednostki gramatyczne, kategorie czasownikowe i rzeczownikowe, rodzaje, struktura i funkcje zdań (zdania pojedyncze, złożone), rodzaje zdań podrzędnych, przeczenia, typy konstrukcji gramatycznych

Pełny opis:

Realizowane zagadnienia:

1. Jednostki gramatyczne (phrase, clause, sentence, etc)

2. Najważniejsze kategorie czasownikowe (tense, aspect, modality) i rzeczownikowe (number, countability) i ich odzwierciedlenie w składni angielskiej

3. Rodzaje, struktura i funkcje zdań

a) zdania pojedyncze: struktura zdania pojedynczego (subject, predicate, object, complement, adverbial); rodzaje (declarative, interrogative, imperative, exclamative),

b) zdania złożone: rodzaje zdań złożonych (podrzędnie złożone, współrzędnie złożone),

c) rodzaje zdań podrzędnych,

d) question tags,

e) echo questions.

4. Zdania przeczące (explicit, implicit negation)

Literatura:

1. Chalker, Sylvia. 1984. Current English Grammar. London: Macmillan.

2. Downing, Angela and Philip Locke.1992. A University Course in English Grammar. London: Prentice Hall.

3. Huddleston, Rodney 1991. English Grammar- An Outline. Cambridge University Press.

4. Quirk, Randolph (et al.). 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe terminy i używane w opisie składni angielskiej

W2: Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów zdań i ich struktury w języku angielskim

U1: Student potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu składni

U2: Student potrafi przeprowadzić analizę zdania

K1: Student potrafi wykorzystać wiedzę ze składni angielskiej w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego lub tłumacz)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest jednym z komponentów objętych egzaminem pisemnym z gramatyki opisowej języka angielskiego po IV semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.