Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do translatoryki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3ITTs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do translatoryki II
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego

Skrócony opis:

Studenci zdobuywają podstawową wiedzę na temat zawodu tłumacza oraz ucza sie technik i strategii tłumaczeniowych, umożliwiających im poprawne wykonywanie tłumaczeń.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: stacjonarne, rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_5), dziedzina: językoznawsktwo III rok, 1 semestr, wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom CAE, 15 godzin ćwiczenia, 1 ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach 15h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 10h, przygotowanie do zaliczenia - 5h

Razem: 30h (odpowiada 1 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15+10+5=30 h /0,75 ECTS

Literatura:

Hejwowski, K., (2004a), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejwowski, K., (2004b),Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko: Wydawnictwo Wszwchnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K., (2015), Iluzja przekładu, Katowice: Śląsk Sp. Z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Jakobson, R., (2006), On Linguistic Aspects of Translation w Weissbort, D, Eysteinsson, A., (2006), (red.), Translation – Theory an Practice, Oxford: Oxford University Press.

Jarniewicz, J., (2012), Gościnność słowa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Wojtasiewicz, O., (2005), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Efekty uczenia się:

KW_04

KW_09

KU_11

KU_05

KU_07

KU_06

KU_03

KU_01

Tłumaczenia, udział w zajęciach, test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie:

- pracy na zajęciach

- dokonywanych tłumaczeń

- analizy tłumaczeń

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobuywają podstawową wiedzę na temat zawodu tłumacza oraz ucza sie technik i strategii tłumaczeniowych, umożliwiających im poprawne wykonywanie tłumaczeń.

Literatura:

Hejwowski, K., (2004a), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejwowski, K., (2004b),Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko: Wydawnictwo Wszwchnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K., (2015), Iluzja przekładu, Katowice: Śląsk Sp. Z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Jakobson, R., (2006), On Linguistic Aspects of Translation w Weissbort, D, Eysteinsson, A., (2006), (red.), Translation – Theory an Practice, Oxford: Oxford University Press.

Jarniewicz, J., (2012), Gościnność słowa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Wojtasiewicz, O., (2005), Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo Tepis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.