Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski –doskonalenie językowe D2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3MOD13 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski –doskonalenie językowe D2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• posługuje się biegle strukturami zdaniowymi języka angielskiego

• rozróżnia i nazywa te struktury, formy czasowników oraz inne elementy zdania

• potrafi odnaleźć te struktury lub formy w autentycznych próbkach języka angielskiego (np. artykuły prasowe;

• biegle posługuje się nazewnictwem gramatycznym z wybranego zakresu,;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• komponuje wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

• komponuje przejrzystą i spójną wypowiedź ustną bez przygotowania;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

• właściwie akcentuje wyrazy oraz zna przesunięcie akcentu w derywatywach,

• zna oraz stosuje procesy zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

• zna istotę i typy akcentu zdaniowego i właściwie akcentuje wyrazy w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

• zna tendencje akcentuacyjne w jęz. angielskim oraz właściwie stosuje formy mocne i słabe, transkrybuje krótkie dialogi,

• zna różnego rodzaju stopy rytmiczne i tendencje rytmiczne w jęz. angielskim,

• zna pojęcie ‘grupy intonacyjnej’ oraz umieć podzielić zdanie na grupy intonacyjne,

• zna i odpowiednio stosuje różne funkcje intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.


Skrócony opis:

This 20 hour course will focus on developing English language skills and cultural awareness through a wide spectrum of interactive activities which will include:

- text analysis,

- vocabulary development,

- speaking and writing activities.

Pełny opis:

The input will be provided by the following Stories from Lake Wobegon by Garrison Keillor:

1. The Living Flag

2. A Day at the Circus with Mazumbo

3. Bruno, the Fishing Dog

4. The Lake Wobogone Cave

5. Thanksgiving: The Exiles return

6. Father Emil’s Starry Night

7. Starting the Car in Winter

8. Ella Anderson’s Sunset Years

9. Storm Home

10. Sylvester Kruger’s Desk

Literatura:

"Stories from Lake Wobegon" by Garrison Keillor

Metody i kryteria oceniania:

The final credit will be based on:

- attendance,

- active participation

- project work prepared and presented to the group

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.