Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA Gramatyka praktyczna 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3PGR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA Gramatyka praktyczna 3
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

zaliczenie PNJA 2.

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna

Umiejętności łączone

Pisanie akademickie

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności pozwalających mu na samodzielnie przygotowanie dłuższych wypowiedzi akademickich (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej) oraz wykorzystanie informacji zawartych w innych tekstach, w poszanowaniu praw autorskich, a także rozwoju umiejętności przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji dobierając odpowiednie przykłady.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_3)

Rok studiów /semestr

rok III, semestr V i VI

Wymagania wstępne - zaliczenie PNJA 2

Punkty ECTS 16

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć-180 godz.

ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

180h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.)

20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i. in.). 15h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

22h + 3h=25h

Razem:420 h (odpowiada 16 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

180 + 15+3h = 198h odpowiada 7.5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

180+180+ 20+25+25 = 435h odpowiada 17 pkt. ECTS

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

EK – Wiedza

K_W13, K_W04, K_W02

EK – Umiejętności

K_U01, K_U03, K_U07K_U09, K_U08, K_U02, K_U11, K_U13

EK – Kompetencje

K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B)

cykl PNJA - ezamin pisemny w formie eseju akademickiego.

Oceny:

5= 87%-100%

4= 73%- 86%

3= 60%-70%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Majewska
Prowadzący grup: Ewa Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu powtórzenie najważniejszych aspektów gramatyki i umożliwia studentom ugruntowanie i uporządkowanie uprzednio zdobytej wiedzy. Ma on również na celu powtórkę i przećwiczenie tych aspektów gramatyki, które okazały się szczególnie trudne i potencjalnie mogą prowadzić do błędów językowych.

Pełny opis:

użycie czasów gramatycznych

zdania hipotetyczne

modalność

zdania z zaimkami względnymi

inwersja

przyimki

użycie łączników w zdaniach podrzędnie złożonych,

Literatura:

1. Alexander, L.G., 1997. Longman Advanced Grammar. Reference and Practice. Longman.

2. Bywater, F.V., 1990. A Proficiency Course in English with key. Thomas Nelson and Sons Ltd.

3. Gethin, H., Grammar in Context. Proficiency Level English.

4. Graver, B.D., 2000. Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press.

5. Swan M., 2002. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

6. Thomson, A.J. i A.V. Martinet, A Practical English Grammar.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.