Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o Wielkiej Brytanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SBRS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Wielkiej Brytanii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający naukę przedmiotu posiada podstawową wiedzę na temat kultury, polityki, sztuki w Wielkiej Brytanii. Ukończony kurs podstawowy Kultura i historia Wielkiej Brytanii lub Wiedza o wielkiej Brytanii na 2 roku studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są współczesnej Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem Anglii i pojęcia angielskości. Podstawową lekturą stanowiącą trzon dyskusji na zajęciach jest K. Fox, Watching the English. Szczegółowy wybór tematyki uzależniony jest od zainteresowań studentów uczestniczących w kursie.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, przedmiot kształcenia ogólnego, nauki humanistyczne , II rok I stopnia, II semestr, 30 godz., ćwiczenia, metody podające i ćwiczeniowe. 3 ECTS; Udział w zajęciach 15 x 2h Przygotowanie do zajęć 15 x 1h Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć 5h Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2h Realizacja zadań projektowych. 5h

Przygotowanie zaliczenia i obecności na nim 5h

Razem 62h = 3 ECTS

Literatura:

1. Jacqueline Scott, Judith Treas, and Martin Richards (eds.), The Blackwell companion to the sociology of families. Blackwell Publishing.

2. Nicholas Abercrombie,Alan Warde,Rosemary Deem, 2000. Contemporary British society. Cambridge: Polity Press.

3. Nicholas Abercrombie,Alan Ward, 2000. Contemporary British society. The Reader. Cambridge: Polity Press.

4. Michael Higgins,Clarissa Smith,John Storey (eds.), 2010.Cambridge Companion to Modern British Culture. CUP.

Fox, Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour, Hodder 2004

5. Featherstone, S., Englishness. Twentieth-Century Popular Culture and the Forming of English Identity, Edinburgh 2009.

6. A. Whittaker, Speak the Culture. Britain, 2009

Efekty uczenia się:

- Student rozpoznaje ważne zjawiska kulturowe, społeczne i polityczne we współczesnej Wielkiej Brytanii K_W05, K_W07, K_W14

- Student potrafi samodzielnie dokonać i uzasadnić wybór interesującej go tematyki z zakresu współczesnej kultury brytyjskiej K_U07, K_U13, K_U01

- Student potrafi zaprezentować na forum grupy wyniki samodzielnej pracy nad wybranym zagadnieniem K_U07, K_U13, K_U01

- student potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst akademicki z zakresu obejmującego tematykę kursu K_U05

-Student wykazuje zainteresowanie poszerzaniem swojej wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii K_K02

weryfikacja celów: testy pisemne, referaty

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guzowska
Prowadzący grup: Dorota Guzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.