Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja umiejętności językowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SLAE Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja umiejętności językowych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student wykazuje umiejętności z podstawowego zakresu metodyki nauczania języka angielskiego jako języka obcego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami ewaluacji produktów i procesów uczenia się, przygotowanie do wyboru odpowiednich metod oceniania, konstruowania oraz ewaluacji testów i innych technik oceniania umiejętności językowych, a także uwrażliwienie na społeczny i etyczny wymiar oceniania językowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: filologia angielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów OgólnoakademickI

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy (M_10)

Rok studiów /semestr III rok semestr VI

Wymagania wstępne zaliczenie przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego I

Punkty ECTS 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15h

Realizacja zadań projektowych. 20h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego i udział w nim 20h+2h=27h

Razem: 87h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 15h+15h+2h=32h Odpowiada 1 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 15h+20h=35h Odpowiada1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Bachman, L. F. & Palmer, A. S. 2002. Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.

Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. 2002. Council of Europe, Strasbourg: Cambridge University Press.

Genesee, F. & Upshur, J. A. 1996. Classroom-based evaluation in second language education. Cambridge: CUP

Hughes, A. 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge: CUP

Komorowska, Hanna. 2005. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Weir, C. J. 1990. Communicative language testing. London: Prentice Hall.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02, K_W03, K_W06, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01, K_U04, K_U12, K_U13

KOMPETENCJE

K_K02, K_K04, K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: sprawdzian pisemny, zadanie praktyczne (mini-projekt), samoocena, ocena koleżeńska

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

• aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

• zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach. Próg zaliczenia testu wynosi 60%;

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń oceniających umiejętności językowe lub elementy języka (mini-projekt).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wajda
Prowadzący grup: Edyta Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami ewaluacji produktów i procesów uczenia się, przygotowanie do wyboru odpowiednich metod oceniania, konstruowania oraz ewaluacji testów i innych technik oceniania umiejętności językowych, a także uwrażliwienie na społeczny i etyczny wymiar oceniania językowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: filologia angielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów OgólnoakademickI

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy (M_10)

Rok studiów /semestr III rok semestr VI

Wymagania wstępne zaliczenie przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego I

Punkty ECTS 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach 15h

Przygotowanie do zajęć 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15h

Realizacja zadań projektowych. 20h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego i udział w nim 20h+2h=27h

Razem: 87h (odpowiada 3 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 15h+15h+2h=32h Odpowiada 1 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 15h+20h=35h Odpowiada1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Bachman, L. F. & Palmer, A. S. 2002. Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.

Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. 2002. Council of Europe, Strasbourg: Cambridge University Press.

Genesee, F. & Upshur, J. A. 1996. Classroom-based evaluation in second language education. Cambridge: CUP

Hughes, A. 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge: CUP

Komorowska, Hanna. 2005. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Weir, C. J. 1990. Communicative language testing. London: Prentice Hall.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.