Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka angielskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SLTMs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego II
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

zaliczenie przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskieo I

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• rozwijanie umiejętności refleksji zawodowej poprzez stworzenie forum do dyskusji na temat problemów dydaktycznych i wychowawczych związanych z pracą w szkole w celu udzielenia wsparcia w trakcie trwania praktyk i udzielenia pomocy merytorycznej przy przechodzeniu od teorii do praktyki;

• dalsze rozwijanie znajomości technik nauczania związanych z najnowszymi tendencjami w kształceniu językowym;

• uwrażliwienie na indywidualne predyspozycje i potrzeby uczniów oraz przygotowanie do rozwijania autonomii ucznia w procesie nauczania;

• umożliwienie praktycznego zrozumienia podstawowych trendów współczesnego nauczania języków obcych oraz nabycia umiejętności organizowania pracy nauczyciela języka zgodnie z ich wymogami.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny (M_10)

Dziedzina: Filologia

III rok semestr V

Liczba godzin dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń, zajęcia warsztatowo-konwersatoryjne

Metody dydaktyczne: Praca w parach i grupach, dyskusje plenarne, projekty i zadania typu microteaching, analiza prezentowanych projektów (ocena koleżeńska) - refleksja i samoocena

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćiczeń - 20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 1h

Realizacja zadań projektowych i portfolio - 25h

Razem: 76h

Odpowiada 3 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 31h odpowiada 1 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 30h + 25h=55h Odpowiada 2 pkt. ECTS

Literatura:

Campbell, C. and Kryszewska, H. 1993. Learner-based Teaching. Oxford: Oxford University Press

Dudeney, G. and Hockly, N. 2007. How to Teach English with Technology. Pearson Education Limited.

Fried-Booth, D.L. 2000. Project work Oxford" Oxford University Press. Ninth impression

Harmer, J. 2001.The Practice of English Language Teaching.London: Longman

Komorowska, H. 1993. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. EDE-Poland

Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa:WsiP

Lindstromberg, S. 2004. Language Activities for Teenagers. Cambridge: Cambridge University Press

Meddings, L. and Thornbury, S. 2009. Teaching unplugged. Dogme in English Language Teaching. Peaslake: Delta Publishing

Rinvolucri, M. and Davis, P. 1997. More Grammar Games. Cambridge: Cambridge University Press

Seymour, D. and Popova, M. 2005. 700 Classroom Activities. Instant Lessons for Busy Teachers. London: Macmillan Books for Teachers

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W06, K_W08

K_W06, K_W08, K_W09

K_U01, K_U02, K_U03

K_U01, K_U02, K_U03, K_U10, K_U12

K_U03

K_U04, K_U07, K_U13

K_K02

K_K01, K_K04

K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz otrzymanie oceny pozytywnej z trzech następujących zadań praktycznych:

• portfolio zawierającego przykłady ćwiczeń, adaptacji materiałów, środków dydaktycznych, konspektów lekcji, refleksji dotyczących uczenia się i nauczania oraz samooceny nauczyciela;

• pracy pisemnej: krytycznej refleksji na podstawie trzech artykułów metodycznych;

• prezentacji wybranego zagadnienia składającej się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (praca w grupach).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.