Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze prądy w językoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3SNTL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsze prądy w językoznawstwie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia bazują na wiedzy językoznawczej, którą studenci zdobyli w poprzednich latach studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu językoznawstwa kognitywnego.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: fakultatywny

dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

rok studiów: III

semestr: VI

wymagania wstępne:

- Student powinien posiadać podstawowe wiadomości językoznawcze.

- Student powinien posiadać umiejętności zbierania i analizowania danych językowych.

- Student powinien mieć naukowe kompetencje niezbędne do analizy charakterystycznych cech języka.

liczba godzin dydaktycznych: 30h wykładu,

metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

punkty ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 30h,

- samodzielne studiowanie tematyki kursu - 15h,

- konsultacje - 5h,

- przygotowanie do końcowego testu pisemnego i obecność na nim - 23h + 2h=25h

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5+2 = 37h 1,5 pkt ECTS

udział w zajęciach o charakterze praktycznym = 30h 1 pkt. ECTS

Literatura:

Evans, Vyvyan and Melanie Green. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press 2006.

Geeraerts, Dirk (ed.). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin/New York: Mouton de Gruyter 2006.

Kövecses, Zoltan. Metahpor. A Practical Introduction. Oxford: OUP 2002.

Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press 1980.

Lee, David. Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: OUP 2001.

Radden, Gunther and Rene Dirven. Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K08, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Karczewski
Prowadzący grup: Daniel Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.