Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia dydaktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-2ZD13 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia dydaktyczne
Jednostka: Studia doktoranckie
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Doktorant ma za zadanie przeprowadzenie zajęć z dziedziny, w której się specjalizuje bądź też uczestniczy w takich zajęciach w roli obserwatora, po czym zgłasza do nich swoje uwagi.

Skrócony opis:

Doktorant uczęszcza na zajęcia najbliżej związane z domeną jego zainteresowań. Zapoznaje się z różnymi formami dydaktyki uniwersyteckiej: wykład, ćwiczenia, konwersatorium. Prowadzi samodzielnie ćwiczenia.

Pełny opis:

Zajęcia dydaktyczne uwzględniają gradację stopnia trudności. Doktorant najpierw tylko uczestniczy w zajęciach w roli słuchacza, po czym zgłasza swoje uwagi odnośnie do tematu, doboru lektur i przebiegu zajęć. Przygotowuje konspekty do wybranych zajęć. Przeprowadza zajęcia hospitowane przez opiekuna naukowego. Przeprowadza zajęcia bez asysty opiekuna.

Uczestniczy w sprawdzaniu prac semestralnych, testów zaliczeniowych.

Literatura:

K. Davis, Tajemnice dynamicznej komunikacji, Lublin 2014

M. Kostera, A. Rosiak, Nauczyciel akademicki, Gdańsk 2008

E. Perrot, Efektywne nauczanie, Warszawa 1995

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2000

G. Steiner, Nauki mistrzów, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza: doktorant zna i rozumie specyfikę dydaktyki uniwersyteckiej, rozróżnia formy i metody dydaktyczne. Zna zasady planowania działań edukacyjnych. Zna zasady przeprowadzania ewaluacji dydaktycznej.

Umiejętności: doktorant potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne. Potrafi doprać metody dydaktyczne stosownie do tematu i grupy studenckiej. Potrafi przeprowadzić ewaluację działania dydaktycznego.

Kompetencje społeczne: ma świadomość specyfiki pracy nauczyciela akademickiego, wymiaru etycznego działań dydaktycznych. Potrafi nawiązać kontakt z grupą studencką i ją zaktywizować.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się merytoryczne przygotowanie do zajęć oraz umiejętności komunikacyjne doktoranta, a także zdolność do krytycznej analizy własnych i obserwowanych poczynań dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia indywidualne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Zawadzka
Prowadzący grup: Danuta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.