Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-2ZLFF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w.
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii literatury francuskiej i frankofońskiej w okresie XIX-XXI wiek. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi francuskojęzyczną literaturę tego okresu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą:

- zapoznaniu studentów z periodyzacją literatury francuskiej i frankofońskiej;

- zapoznaniu studentów z kluczowymi zjawiskami estetycznymi w perspektywie chronologicznej;

- przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy z tekstem literackim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, MK_5: blok literaturoznawczy i kulturoznawczy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia, specjalność : język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy.

Rok studiów/semestr: II rok, 3 semestr.

Wymagania wstępne: znajomość francuskiego na poziomie A1-A2 .

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin uczestniczenie w wykładach, 30 godzin uczestniczenia w ćwiczeniach, 30 godzin dokończenie i opracowanie materiału w domu, 30 godzin lektury, 15 godzin przygotowanie do kolokwium, 10 godzin konsultacje, 5 godzin zaliczenie; razem: 150.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin / 3 pkt ECTS; o charakterze praktycznym: 75 godzin / 3 pkt.

Literatura:

- Pierre Brunel, Histoire de la littérature française. XIXe et XX siècle, Bordas.

- Lagarde et Michard, XIXe siècle, Bordas.

- Lagarde et Michard, XXe siècle, Bordas.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- ma uporządkowaną wiedzę o historii literatury i kultury francuskiego obszaru językowego;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat głównych kierunków literackich i artystycznych XIX-XXI wieku, autorów tworzących w tym okresie i ich dzieł, uwarunkowań historyczno-społecznych;

- ma podstawową wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami, które służą poszerzaniu wiedzy filologicznej;

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego;

- posługuje się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

- potrafi podjąć partnerski dialog z przedstawicielami odmiennych światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych;

- posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;

- świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne, korzystając z różnych form życia kulturalnego i różnych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą:

- zapoznaniu studentów z periodyzacją literatury francuskiej i frankofońskiej;

- zapoznaniu studentów z kluczowymi zjawiskami estetycznymi w perspektywie chronologicznej;

- przygotowaniu studentów do samodzielnej pracy z tekstem literackim.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas cyklu zajęć:

- prekursorzy romantyzmu we Francji (Mme de Stael, Chateaubriand)

- romantyzm we Francji (Lamartine, Hugo, Vigny, Musset)

- realizm z literaturze francuskiej (Balzac, Flaubert, Stendhal)

- naturalizm w literaturze francuskiej (Zola, Goncourt, Maupassant)

- poezja francuska w 2. połowie XIX wieku (Parnasse, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)

- dekadentyzm i symbolizm w literaturze francuskiej i frankofońskiej

- zmiany w teatrze francuskim XIX wieku (teatr romantyczny, teatr naturalistyczny, teatr symbolistyczny)

- teatr i poezja Maeterlincka

- powieść francuska u progu XX wieku (Proust, Gide)

- awangardy początku XX wieku we Francji i krajach frankofońskich (futuryzm, dadaizm, nadrealizm)

- twórczość Apollinaire'a i artystów z jego otoczenia

- literatura francuska doby II wojny światowej

- egzystencjalizm (Sartre, Camus)

- teatr absurdu (Ionesco, Beckett, Adamov, Genet, Tardieu)

- nowa powieść (Robbe-Grillet, Butor, Pinget, Sarraute)

- grupa OuLiPo (Queneau, Perec)

- poezja francuska 2. połowy XX wieku

- powieść najnowsza (Houellebecq, Modiano, Nothomb, Le Clezio, Chen)

Literatura:

- Pierre Brunel, Histoire de la littérature française. XIXe et XX siècle, Bordas.

- Lagarde et Michard, XIXe siècle, Bordas.

- Lagarde et Michard, XXe siècle, Bordas.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.